NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement 2019

18 april 2019

Meer aandacht voor voedings- en leefstijladviezen in de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten.

 

De nieuwe NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is het resultaat van een multidisciplinair samenwerkingstraject op initiatief van het NHG, de NIV en de NVVC en is al gepubliceerd als Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement voor gebruik door medisch specialisten.

De vorige NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement verscheen in 2012. De nieuwe NHG-Standaard is per 6 mei 2019 beschikbaar.

 

Eenduidig beleid

Uitgangspunt voor de NHG-Standaard en de Multidisciplinaire richtlijn vormde de richtlijn Cardiovascular disease prevention in clinical practice van de European Society of Cardiology uit 2016. Deze richtlijn is aangevuld met bevindingen uit literatuur op basis van knelpunten en is op diverse onderdelen aangepast aan de Nederlandse situatie. Dat heeft geresulteerd in een eenduidig beleid voor alle patiŽnten met (risico op) hart- en vaatziekten onafhankelijk van wie de hoofdbehandelaar is.

 

RisicocategorieŽn

Nieuw is de indeling van patiŽnten in 3 risicocategorieŽn (zeer hoog, hoog en laag-matig) op basis van cardiovasculaire voorgeschiedenis, mate van diabetes en chronische nierschade, en de aanwezigheid van ernstig verhoogde risicofactoren. Ook is meer aandacht voor vrouwspecifieke risicofactoren.

 

Leefstijlverandering is basis

Leefstijlverandering is bij alle risicocategorieŽn de basis van de behandeling. Aanvullend daarop is bij mensen met een zeer hoog risico meestal ook medicamenteuze therapie nodig om de bloeddruk en het cholesterol te verlagen.

In de richtlijn wordt ook benadrukt, dat naast de behandeling in de spreekkamer, ook preventiemaatregelen voor de bevolking als geheel belangrijk zijn in het voorkomen van hart- en vaatziekten.

 

Gedifferentieerde streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol

Voor mensen met hart- en vaatziekten worden andere streefwaarden gehanteerd dan voor mensen zonder hart- en vaatziekten. Ook een hogere leeftijd leidt tot andere streefwaarden.

Bron: Huisarts en Wetenschap

 

 

Gerelateerd nieuws:

 

Overige informatie

Bronnen

Reacties

Zelf een reactie toevoegen

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.