Voedings- en leefstijladviezen bij hypertensie

7 november 2018

Lagere grenswaarden voor de bloeddruk zijn wenselijk. Voedings- en leefstijladviezen kunnen bijdragen aan een lagere bloeddruk.

 

In de nieuwe Amerikaanse richtlijnen voor de behandeling van hypertensie wordt uitgegaan van lagere streefwaarden voor de bloeddruk (130/80 mmHg).

In de NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement uit 2012 (die momenteel wordt herzien) wordt nog uitgegaan van 140/90 mmHg.

De Amerikaanse richtlijnen zijn aangepast omdat gerandomiseerde onderzoeken en meta-analyses laten zien dat een intensievere bloeddrukverlagende therapie leidt tot een lager risico op sterfte en hart- en vaatziekten.

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zijn hierover 3 artikelen verschenen omdat de prevalentie van hypertensie sterk toeneemt door deze lagere streefwaarden. Zo zou niet 32% maar 46% van de totale Amerikaanse bevolking behandeld moeten worden voor hypertensie en zou de medicalisering sterk toenemen.

In de behandeling wordt alleen gesproken over de medicamenteuze behandeling van hypertensie, terwijl voedings- en leefstijladviezen ook kunnen bijdragen aan een verlaging van de bloeddruk.

Het is daarom belangrijk dat voedings- en leefstijladviezen een belangrijkere rol gaan krijgen in de nieuwe NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement omdat op dit gebied nog veel meer mogelijk is.

 

Voor meer informatie over de relatie tussen voeding en bloeddruk, zie ZiektebeeldenIndex onder 'Hypertensie'.

 

Gerelateerd nieuws:

 

Overige informatie

Bronnen

Reacties

Zelf een reactie toevoegen

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.