Privacy beleid

 

VoedingOnline vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. VoedingOnline conformeert zich daarom aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die onze databaseservers beheren;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, te wissen en over te dragen.

 

Persoonsgegevens

Als u op vrijwillige basis wordt gevraagd om persoonsgegevens, zal expliciet worden aangegeven waarvoor deze zullen worden gebruikt.

Bij bestellingen van losse e-books en e-learning modules of een jaarabonnement worden persoonsgegevens vastgelegd ten behoeve van de afhandeling van de bestelling, het abonnement, het volgen van de e-learning module en het eventueel aanmelden van accreditatiepunten bij het van toepassing zijnde register.

Zodra u een bestelformulier invult op onze site, ontvangt u een kopie van het formulier met de gegevens die u aan ons heeft aangeleverd. Jaarabonnees kunnen zelf hun persoonsgegevens aanpassen zodra zij op onze site zijn ingelogd.

Een jaarabonnement kan worden opgezegd door het opzeggingsformulier in te vullen. Na insturing van het formulier, ontvangt u hiervan een kopie. Zodra wij uw opzegging hebben verwerkt, ontvangt u van ons een bevestiging van opzegging.

VoedingOnline zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven (zie uitzonderingen verstrekking aan derden). U bent op ieder moment in staat uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen.

 

Verstrekking aan derden

Op onze site zijn in de nieuwsberichten social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wilt u dit niet, maak dan geen gebruik van deze social media buttons (zie verder cookies).

Voor de invoer van accreditatiegegevens door VoedingOnline in het Kwaliteitsregister, vragen wij u om uw registratienummer en geboorteplaats op te geven.

 

IP-adres

Bij het inloggen op de site van VoedingOnline wordt uw IP-adres gecheckt. Dit wordt gedaan om misbruik van inloggegevens tegen te gaan.

Bij misbruik van inloggegevens, kunnen wij een contractuele of wettelijke plicht hebben om de inloggegevens te delen met derden.

 

E-books beveiliging

Het illegaal kopiëren van onze e-books en e-learning modules is niet toegestaan. De e-books zijn daarom voorzien van een zichtbare beveiliging (uw naam en download datum) en onzichtbare kenmerken. Wij kunnen zo nagaan wie het e-book heeft besteld.

Als e-books illegaal worden gekopieerd, kunnen wij een contractuele of wettelijke plicht hebben om te vertellen wie de koper van de originele e-books is.

 

Reactie(formulieren)

Op de site VoedingOnline wordt gebruik gemaakt van verschillende reactieformulieren (lezersbeoordeling plaatsen, suggestie plaatsen, verzoek opname informatie, verzoek opname links, vragen / opmerkingen).

Zodra u een formulier invult op onze site, ontvangt u een kopie van het formulier met de gegevens die u aan ons heeft aangeleverd.

Onder onze nieuwsberichten en e-books kunt u een reactie plaatsen. Hierbij wordt gevraagd uw naam en e-mailadres in te vullen bij uw reactie. Deze reactie is direct zichtbaar op onze site zodra u deze reactie heeft geplaatst (u ontvangt hiervan geen kopie). Hierbij is ook uw naam zichtbaar (niet uw e-mailadres). Voor het plaatsen van lezersreacties zijn spelregels lezersreacties opgesteld. In deze spelregels staat ook vermeld hoe u uw reactie kunt aanpassen of verwijderen.

 

Forum

Op de site VoedingOnline kunnen abonnees (na inloggen) met elkaar discussiëren op het besloten forum. U kunt hierop een reactie plaatsen. Doordat u bent ingelogd worden uw naam en e-mailadres automatisch ingevuld. Uw reactie is direct zichtbaar in het forum (u ontvangt hiervan geen kopie). Hierbij is ook uw naam zichtbaar (niet uw e-mailadres). Voor deelname aan dit forum zijn spelregels forum opgesteld. In deze spelregels staat ook vermeld hoe u uw reactie kunt aanpassen of verwijderen.

 

Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde webservers in Nederland die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en hiervoor een verwerkingsovereenkomst gesloten met onze databasebeheerders.

 

Https-verbinding

Gegevens-uitwisseling met de site VoedingOnline wordt via een veilige verbinding (https) tot stand gebracht.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

E-zine VoedingOnline

Zowel klanten als niet-klanten kunnen zich aanmelden voor het E-zine VoedingOnline die 12x per jaar gratis wordt toegestuurd.

Bij de aanmelding voor het E-zine VoedingOnline maken wij gebruik van een confirmed opt-in systeem. Dat wil zeggen dat u na aanmelding via het aanmeldingsformulier op onze site, van ons een e-mail ontvangt. Deze e-mail moet u bevestigen en pas daarna wordt u opgenomen in ons bestand voor de verzending van de E-zine VoedingOnline.

Via de link onderaan de toegezonden E-zine VoedingOnline kunt u zich afmelden, tijdelijk afmelden en/of uw gegevens (naam en e-mailadres) wijzigen.

 

Bewaartermijn

VoedingOnline bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden nodig is waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Informatie over de gevolgde e-learning modules zullen wij bewaren zolang de e-learning modules worden aangeboden omdat het slechts mogelijk is om 1x een bepaalde e-learning module te volgen.

 

Voor vragen over en inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, verbetering, aanvulling, wijziging, afscherming, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

U kunt ons bereiken via de contactgegevens in het Colofon of via ons contactformulier.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt ons bereiken via de contactgegevens in het Colofon of via ons contactformulier.

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw klacht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

De website VoedingOnline plaatst cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

VoedingOnline benut de functionaliteit van cookies om het sitebezoek te meten. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de internetsite. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker.
Meer informatie over cookies in Google Analytics.

De reactieformulieren op de site VoedingOnline worden tegen spam beschermd door Google reCAPTCHA en voor dit doel wordt een cookie geplaatst.
Meer informatie over cookies in reCAPTHA.

Verder maakt VoedingOnline gebruik van cookies van de sociale media LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze cookies worden alleen geplaatst als u gebruik maakt van de desbetreffende sociale media en u tevens hiervoor bent ingelogd. Met deze cookies is het mogelijk dat pagina’s geliked en artikelen geshared worden.
De cookies van de sociale media worden geplaatst via het bedrijf AddThis.
Meer informatie over cookies in LinkedIn / Twitter / Facebook.

Wilt u het plaatsen van cookies niet toestaan, dan kunt u dit in uw browser blokkeren. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser vindt u onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers. Ook treft u hier informatie aan over hoe eerder geplaatste cookies verwijderd kunnen worden.

Een andere optie is om Ghostery te installeren. Met deze gratis add-on op uw browser kunt u zien van welke cookies internetsites gebruik maken. Ook kunt u hiermee gemakkelijk cookies blokkeren of weer inschakelen.

Veel sites maken voor bezoekersstatistieken gebruik van Google Analytics. Wilt u dit voor alle sites in één keer uitschakelen dan is dit mogelijk door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren.

 

Aanpassing privacy beleid

VoedingOnline behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen.
Het is verstandig om het privacy beleid regelmatig te lezen om zo op de hoogte te blijven van de wijze waarop VoedingOnline uw persoonlijke gegevens verwerkt en beheerd.
Als het privacybeleid ingrijpend wordt gewijzigd, meldt VoedingOnline dit onder Nieuws en in de E-zine VoedingOnline.

 

Vragen

Heeft u nog verdere vragen over het privacy beleid, dan kunt u uw vraag stellen via het contactformulier.

 

 

21 december 2023


Terug