Disclaimer

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de informatie van VoedingOnline, is het mogelijk dat de informatie die door VoedingOnline wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

Bewerkingen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de internetpagina's, in de e-books, e-learningmodules of e-zines van VoedingOnline zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie of VoedingOnline. De auteurs kunnen echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden.

VoedingOnline is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via de site van VoedingOnline. Links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat VoedingOnline verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Daarnaast is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze externe sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van VoedingOnline, of met de tijdelijke onmogelijkheid om VoedingOnline te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van VoedingOnline is verkregen. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor het gebruik van de via VoedingOnline verkregen informatie.

De informatie op de site VoedingOnline wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang worden aangebracht.

 

 

21 december 2023


Terug