Supplementgebruik in Nederland

20 september 2023

Bijna 6 op de 10 volwassenen gebruikte in het afgelopen jaar weleens een voedingssupplement. De meest gebruikte supplementen zijn: vitamine D, multivitamine, vitamine C en magnesium.

 

Uit de Voedselconsumptiepeiling (VCP) 2019-2021 van het RIVM blijkt dat 57% van de volwassenen in Nederland in de afgelopen 12 maanden weleens een voedingssupplement heeft gebruikt. De meest gebruikte supplementen zijn vitamine D, multivitamine, vitamine C en magnesium.

 

Verschil tussen vrouwen en mannen

Het supplementgebruik ligt hoger bij vrouwen (69%) dan bij mannen (44%). Voedingssupplementen worden vooral in de winterperiode gebruikt. 35% van de vrouwen zegt in de winter een vitamine-D-supplement te hebben gebruikt en 29% een multivitamine met mineralen. Mannen gebruiken vaker een multivitamine met mineralen (21%) dan vitamine D (18%). Dit beeld komt overeen met dat in de rest van het jaar, maar het gebruik is dan lager.

 

Vitamine-D-suppletieadvies van de Gezondheidsraad

De Nederlandse Gezondheidsraad adviseert vrouwen vanaf 50 jaar en mannen vanaf 70 jaar om extra vitamine D te gebruiken. Uit de VCP 2019-2021 blijkt dat 37% van de vrouwen van 50 jaar en ouder supplementen met vitamine D gebruikt en bij mannen van 70 jaar en ouder is dit 25%. In de wintermaanden is het gebruik hoger dan in de rest van het jaar.

 

Redenen voor supplementgebruik

Uit het onderzoek (On)gezonde leefstijl 2022: opvattingen, motieven en gedragingen van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat 1 op 3 Nederlandse volwassenen voor de zekerheid een of meerdere supplementen gebruikt. Als 2e reden wordt genoemd dat zij tot een groep behoren waarvoor suppletie wordt geadviseerd (19%) en als 3e reden wegens gezondheidsklachten (14%). Als het om gezondheidsklachten gaat, zegt 49% dat het (onder andere) gaat om vermoeidheid, 65% geeft aan dat het andere lichamelijke klachten, een ziekte of chronische aandoening betreft, en bij 13% gaat het om mentale klachten.

 

Multivitamine door 6 op de 10 gebruikers voor de zekerheid

Multivitamine (61%), vitamine C (55%) en vitamine-B-complex (43%) worden verreweg het vaakst voor de zekerheid gebruikt. Ook vitamine D wordt met 36% relatief vaak om deze reden gebruikt, maar vitamine D wordt even vaak geslikt omdat dit geadviseerd wordt voor de bevolkingsgroep waartoe de gebruiker behoort. Vitamine B12 wordt behalve voor de zekerheid (34%) bijna even vaak gebruikt omdat men denkt dat het te weinig in de voeding voorkomt (29%).

Ook mineralen worden relatief vaak voor de zekerheid gebruikt. Bij magnesium is dit het vaakst genoemde motief (29%). Calcium wordt het vaakst gebruikt omdat men tot de doelgroep behoort waarvoor dit wordt geadviseerd (40%), maar ook dit mineraal wordt naar verhouding vaak voor de zekerheid ingenomen (29%).

 

Lage bloedwaarden

IJzer is het enige onderzochte supplement dat vooral wordt gebruikt omdat er in het bloed te lage waarden zijn aangetoond (40%). Dit motief wordt verder alleen bij vitamine B12 (10%) en vitamine D (9%) door een substantieel deel als gebruiksreden genoemd.

Mineralen als ijzer, calcium en magnesium worden vaker vanwege gezondheidsklachten geslikt (door circa 25% van de gebruikers) dan vitamines.

 

Supplementen op advies

De meeste vitamines en mineralen worden het vaakst op eigen initiatief gebruikt.

Supplementen die vaker op advies van een arts (huisarts, praktijkondersteuner of specialist) worden genomen zijn vitamine D, ijzer en calcium.

Voor multivitamine en vitamine C geldt dat deze even vaak geadviseerd worden door iemand uit eigen kring (partner, familieleden of vrienden) als door een arts.

Bijna 23% van de volwassen Nederlanders gebruikt minstens 1 supplement op advies van een arts. Artsen adviseren het vaakst een vitamine-D-supplement. 15% van de volwassen Nederlanders gebruikt vitamine D op advies van een arts.

Magnesium, calcium, vitamine B12 en multivitamine worden alle door 4-5% van de volwassenen op advies van (onder andere) een arts gebruikt.

Bronnen: CBS / VCP

 

 

Meer informatie over de genoemde vitamines en mineralen, zie:

 

 

Voor informatie over de overige vitamines, mineralen en spoorelementen, zie:

 

 

Gerelateerd nieuws:

 

Overige informatie

Bronnen

Reacties

Zelf een reactie toevoegen

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.