RED-dieet be´nvloedt hersenactiviteit bij kinderen met ADHD

19 november 2021

Hersenscans bevestigen op objectieve wijze de subjectieve gedragsobservaties van ouders van het positieve effect van RED-dieet bij kinderen met ADHD.

 

Onderzoekers van de Wageningen University & Research hebben onderzoek gedaan naar de effecten van het RED-dieet (ofwel het few-foods dieet) op de hersenactiviteit met behulp van hersenscans. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in Scientific Reports.

Kinderen van wie de ADHD-symptomen drastisch waren afgenomen na het volgen van het RED-dieet, blijken een verhoogde activiteit in een deel van de hersenen te hebben. Hoe groter de gedragsverbetering, hoe meer activiteit in dit hersendeel te zien was. Hiermee hebben onderzoekers van Wageningen University & Research voor het eerst een verband vastgesteld tussen afname van ADHD na een dieet en een verhoogde activiteit in een deel van de hersenen.

 

Hersenactiviteit

Bij de onderzochte kinderen is aan het begin- en aan het einde van de studie een hersenscan (fMRI) gemaakt. Na de eerste scan volgden de kinderen het RED-dieet: gedurende 5 weken mochten ze alleen een beperkt aantal veilige producten eten. Daarna is de tweede scan gemaakt. Uiteindelijk waren van 53 kinderen goede scans beschikbaar om te analyseren. Bij ruim 60% van deze kinderen zagen de ouders een grote afname in ADHD-symptomen na het RED-dieet. Deze kinderen bleken in de tweede scan ook een duidelijk verhoogde precuneus-activiteit te hebben (precuneus is een pariŰtale kwab van de grote hersenen).

Uit eerder onderzoek is gebleken dat kinderen met ADHD in dit deel van de hersenen een lagere activiteit hebben en dat de activiteit van de precuneus toeneemt na behandeling met Ritalin. Hontelez: 'Onze bevindingen sluiten goed aan bij wat er al bekend is over dit hersengebied. Wij zien eenzelfde verhoging in activiteit wanneer ADHD verdwijnt na het volgen van het RED-dieet.'

 

ADHD en voeding

Ongeveer 6% van de kinderen in Nederland heeft ADHD, een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De symptomen kunnen sterk verminderen als deze kinderen het RED-dieet volgen, ook wel bekend als het few-foods dieet. Uit eerder onderzoek is gebleken dat 60% van de kinderen niet meer aan de criteria voor ADHD voldeed na het volgen van dit dieet.

Het RED-dieet is zwaar en kan niet standaard worden toegepast. Daarom is het belangrijk om het werkingsmechanisme van voeding en ADHD beter te begrijpen. Wageningen University & Research onderzoekt nu ook de rol van het darmmicrobioom om de werking van het dieet verder te ontrafelen.

Bron: WUR

 

 

Gerelateerd nieuws:

 

Overige informatie

Bronnen

Reacties

Zelf een reactie toevoegen

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.