Preventieconsult bij huisarts te duur en niet effectief

30 september 2020

Wel goede effecten op de korte termijn, maar niet op de lange termijn. De huisarts zou meer moeten samen werken met andere professionals zoals diŽtisten en fysiotherapeuten in de preventie van ziekten.

 

80% te voorkomen

In Nederland hebben ongeveer 1,6 miljoen mensen hart- en vaatziekten en 1,1 miljoen mensen diabetes type 2. Door preventie zou 80% van de hart- en vaatziekten en gevallen van diabetes type 2 voorkomen kunnen worden.

 

Preventieconsult

Een preventieprogramma voor hart- en vaatziekten en diabetes dat in 2011 door huisartsen werd gestart, blijkt niet kosteneffectief te zijn. Het zogeheten 'preventieconsult' blijkt op de lange termijn niet effectief is en de kosten wegen niet tegen de baten op. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Ilse Badenbroek en Daphne Stol die op 22 september 2020 promoveerden. Het onderzoek vond plaats binnen een samenwerking van UMC Utrecht, onderzoeksinstituut NIVEL en NIPED.

In 2011 ontwikkelde het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 'Het Preventieconsult'. Sindsdien worden alle patiŽnten tussen 45 en 70 jaar uit de praktijk uitgenodigd voor een risicotest om hun risicofactoren op het gebied van hart- en vaatziekten en diabetes type 2 in kaart te laten brengen. Ook als patiŽnten nog geen klachten hebben. Afhankelijk van de uitkomst van de risicotest krijgen patiŽnten een uitnodiging voor een preventieconsult en start een begeleidingstraject waarin de huisarts kijkt naar medicatie en leefstijl.

 

Effectief op korte termijn

Het preventieprogramma van de huisartsen bleek effectief te zijn op de korte termijn: in het 1e jaar werden meer nieuwe patiŽnten opgespoord met een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol en diabetes type 2 en na een jaar hadden de onderzoekdeelnemers een lagere bloeddruk, gunstigere cholesterolwaarden en was de buikomvang afgenomen.

 

Arbeidsintensief

Op de lange termijn echter waren de resultaten minder positief. Slechts een klein deel van de patiŽnten bleek het volledige programma te hebben doorlopen; het structureel veranderen van leefstijlaspecten als stoppen met roken, afvallen en meer bewegen, bleek lastig te zijn. Ook de begeleiding vanuit de huisarts bij zo'n traject blijkt zeer arbeidsintensief, waardoor de kosten niet opwegen tegen de effecten op lange termijn bij patiŽnten.

Op lange termijn is volgens de onderzoekers meer nodig dan alleen begeleiding door de huisarts. Betere voorlichting en communicatie over een gezonde leefstijl, waarbij ook rekening wordt gehouden met de sociaal-culturele achtergrond van patiŽnten, kan bijdragen aan meer positieve gezondheidseffecten op de lange termijn. Andere professionals zoals diŽtisten en fysiotherapeuten in de wijk kunnen een belangrijke rol spelen in de preventie van ziekten.

Bronnen: NIVEL / UMC Utrecht

 

 

Bekijk de effecten van voedings- en leefstijladviezen in de preventie van obesitas, type-2-diabetes en hypertensie:

 

Reacties

Zelf een reactie toevoegen

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.