COVID-19 en zwangerschap

29 juni 2020

Momenteel zijn er slechts beperkte gegevens beschikbaar over de risico’s en de gevolgen van COVID-19 tijdens zwangerschap en borstvoeding.

 

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met registratie van zwangere vrouwen met een bewezen COVID-19 infectie. Via Perined wordt wekelijks gerapporteerd over de bevindingen.

Hieruit blijkt dat zwangere vrouwen met COVID-19 symptomen vertonen die lijken op die van niet-zwangeren en dat het beloop en de ernst van de infectie vergelijkbaar is. Wel is er een grote verscheidenheid aan symptomen en verloopt COVID-19 bij de grote meerderheid van de vrouwen asymptomatisch.

Maternale COVID-19 zou door ademhalingsklachten kunnen leiden tot complicaties bij de foetus of pasgeborene, zoals vroeggeboorte of foetale groeivertraging. De meeste kinderen vertonen echter geen problemen bij de geboorte.

Hoewel er geen hard bewijs is dat het virus in utero overgedragen kan worden van moeder op kind, is een (klein) risico hierop nog niet uit te sluiten. De meeste studies tonen aan dat er geen virus in de moedermelk aanwezig is. Wel zijn goede adviezen bij het geven van borstvoeding belangrijk, zie RIVM.

Informatie over de aan- of afwezigheid van gevolgen van COVID-19 tijdens de zwangerschap is nog beperkt. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners en vrouwen bijdragen aan de kennis hierover door deel te nemen aan een van de registers waar deze kennis wordt verzameld, zoals pREGnant, Lareb en Perined.

Op die manier kan het beloop van een eventuele infectie met COVID-19, het gebruik van medicatie en een eventuele invloed op moeder en kind op een systematische manier in kaart worden gebracht.

Bron: NTvG

 

 

Een gezonde voeding en leefstijl voor, tijdens en na de zwangerschap zijn belangrijk, zie DoelgroepenIndex onder 'Zwangeren' en 'Lacterenden'.

 

 

Gerelateerd nieuws:

 

Overige informatie

Bronnen

Reacties

Zelf een reactie toevoegen

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.