Meer informatie over E-learning module COVID-19 voeding en leefstijl

 

Inhoud E-learning module COVID-19 voeding en leefstijl

Het is belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan de rol van voeding en leefstijl in de preventie, de behandeling en het herstel van COVID-19. In deze e-learning worden handvaten en adviezen gegeven voor een goede voedings- en leefstijlbegeleiding van patiŽnten met COVID-19.

 

Leerdoelen nascholing

Aandacht voor voeding en leefstijl kan een belangrijke rol spelen in de preventie, de behandeling en het herstel van COVID-19.

Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • aan te geven hoe COVID-19 ontstaat, welke symptomen optreden en hoe het ziektebeeld zich ontwikkelt;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijlfactoren een verhoogd COVID-19 risico geven;
 • aan te geven wat de relatie is tussen de voedingsstatus en het COVID-19 risico;
 • aan te geven waarom bepaalde leefstijlgerelateerde ziekten een verhoogd risico op COVID-19 geven;
 • aan te geven welke voedings-, leefstijl- en suppletie-adviezen zinvol zijn in de preventie van COVID-19;
 • aan te geven welke voedingsstoffen het immuunsysteem en in het bijzonder het SARS-CoV-2 virus beÔnvloeden;
 • aan te geven wat er in het lichaam gebeurt bij ernstig zieke COVID-19 patiŽnten;
 • aan te geven welke voedings-, leefstijl- en suppletie-adviezen zinvol zijn in de behandeling van COVID-19 bij patiŽnten met lichte verschijnselen;
 • aan te geven welke voedings-, leefstijl- en suppletie-adviezen zinvol zijn in de behandeling van ernstig zieke COVID-19 patiŽnten;
 • aan te geven welke bijwerkingen kunnen optreden door behandeling op de intensive care (inactiviteit, beademing, medicatie);
 • aan te geven welke klachten COVID-19 patiŽnten ervaren bij hun herstel;
 • aan te geven welke voedings-, leefstijl- en suppletie-adviezen zinvol zijn in het herstel van COVID-19;
 • aan te geven hoe de voedingstherapie geŽvalueerd kan worden;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen zinvol zijn om de effectiviteit van COVID-19 vaccinatie te vergroten;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen u gaat inzetten in de preventie, behandeling en in het herstel van COVID-19.

 

Cursusleider

M.A. Verheul-Koot, diŽtist
E-mail: infoemailadresvoedingonline.nl

 

Studiebelastingsuren

14 uur.

 

Plaats en datum

De cursist koopt de e-learning module en het bijbehorende e-book. De cursist kan daarna de e-learning module (inclusief e-book) volgen waar en wanneer hij/zij dit wil (in het door hem/haar gewenste tempo).
Ervaringen met medecursisten kan de cursist uitwisselen via het forum en via de lezersreacties. Het gebruik van het forum is alleen mogelijk voor abonnees.

 

Kosten

€ 150 (e-book € 75 en de e-learning module € 75).
De cursist kan in plaats van de aanschaf van een los e-book en e-learning module, ook kiezen voor een jaarabonnement VoedingOnline. Dit kost € 400 voor het 1e jaar en daarna voor het 2e en de daarop volgende jaren € 275 per jaar. Hiervoor heeft de cursist ook toegang tot het e-book 'COVID-19 voeding en leefstijl' en kan dan ook de 'E-learning module COVID-19 voeding en leefstijl' volgen.
Prijzen exclusief 9% BTW.
De 'E-learning module Thiamine' (inclusief het e-book 'Alles over Thiamine') wordt u gratis aangeboden door VoedingOnline.

 

Accreditatie

De Stichting Deskundigheidsbevorderende Actitiviteiten Paramedici (StADAP) heeft voor diŽtisten accreditatie verleend (14 accreditatiepunten) (ID nummer 484111 tot 16-01-2025).
Van 14-01-2021 tot 15-01-2023 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 414713 (12 accreditatiepunten).

 

Onafhankelijk

De inhoud van de e-books en de e-learning modules wordt niet beÔnvloed door de farmaceutische industrie en/of voedingsindustrie.
VoedingOnline onderschrijft de Health On the Net (HON)-code, die is opgesteld door de HON Foundation.

 

E-learning module

 

 

1 januari 2024


Terug