Schadelijke effecten van stoffen en micro-organismen in de voeding tijdens de zwangerschap

16 mei 2019

Van dit advies is een concept-rapport van de Gezondheidsraad verschenen waarop nog tot en met 9 juni 2019 commentaar kan worden gegeven.

 

Het concept-rapport Schadelijke effecten van stoffen en micro-organismen in de voeding tijdens de zwangerschap is opgesteld door de Commissie Voedingsaanbevelingen van de Gezondheidsraad.

In dit achtergronddocument bij het advies Voedingsrichtlijnen voor zwangere vrouwen worden schadelijke effecten voor zwangere vrouwen en het nageslacht beschreven van stoffen in de voeding (bijvoorbeeld voedingsstoffen, contaminanten, aromastoffen) en van micro-organismen. Hierbij is nagegaan of er nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen zijn waarmee bij de afleiding van de richtlijnen rekening dient te worden gehouden.

De stoffen die in dit document worden besproken zijn: acrylamide, alcohol, cafeļne, furanen, glycyrrhizine (zoethout), hormoonverstorende stoffen (met name soja-isoflavonen), kruidenpreparaten, retinol (vitamine A) en superfoods. Verder worden de volgende micro-organismen behandeld: probiotica, en listeria monocytogenes, toxoplasma gondii en andere micro-organismen die voedselinfecties kunnen veroorzaken.

Bepaalde schadelijke stoffen blijven in dit achtergronddocument buiten beschouwing. Zo zijn de gevaren van PCB's, dioxinen, methylkwik en lood (uit loden drinkwaterleidingen) al beschreven in het Gezondheidsraadadvies Risico's van prenatale blootstelling aan stoffen. Verder worden zoetstoffen in dit document niet geėvalueerd. De reden hiervoor is dat de Europese voedselautoriteit EFSA momenteel alle reeds op de markt toegelaten zoetstoffen met E-nummers opnieuw op veiligheid beoordeelt. De Commissie wil deze beoordeling (die in 2020 afgerond moet zijn) afwachten.

 

Dit is het eerste rapport van 4 achtergronddocumenten die worden opgesteld ten behoeve van de advisering over voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen.

De andere 3 rapporten zijn:

  • Voedingsmiddelen en voedingspatronen in relatie tot gezondheidsuitkomsten voor de moeder en het kind
  • De effecten van voedingsstof supplementen op gezondheidsuitkomsten voor de moeder en het kind
  • Gewichtsverandering tijdens de zwangerschap in relatie tot gezondheidsuitkomsten voor de moeder en het kind

Bron: Gezondheidsraad

 

Meer informatie over de vitamine-A-behoefte van zwangeren en de mogelijke schadelijke effecten, zie e-book Alles over Vitamine A.

 

Meer informatie over voedingsadviezen tijdens de zwangerschap, zie Nieuwsdossier Zwangeren.

 

Overige informatie

Bronnen

Reacties

Zelf een reactie toevoegen

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.