Meer informatie over E-learning module Voeding in de overgang

 

Inhoud E-learning module Voeding in de overgang

Voeding en leefstijl kunnen het tijdstip van de overgang, overgangsklachten en het ziekterisico van vrouwen in de overgang beÔnvloeden. Welke voedings- en leefstijladviezen zijn zinvol in de overgang en wat is de wetenschappelijke onderbouwing? Het is belangrijk dat zowel artsen, diŽtisten, overgangsconsulenten als apothekers zich bijscholen op vrouwspecifieke voedings- en leefstijladviezen.

 

Leerdoelen nascholing

Kennis over de hormoonveranderingen en andere veranderingen in de overgang en de risicofactoren voor overgangsklachten en risicovolle ziektebeelden die in de overgang kunnen ontstaan en de invloed van voeding, voedingsstatus en leefstijl hierop, maakt het mogelijk uw patiŽnt beter te adviseren.

Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • de verschillende fasen van de overgang te benoemen;
 • aan te geven wat een normale overgang is en welke veranderingen plaatsvinden in de overgang;
 • aan te geven welke factoren leiden tot een groter risico op een vroege overgang;
 • aan te geven wat de gevolgen zijn van een vroege en van een late overgang;
 • aan te geven wanneer sprake is van een afwijkende overgang;
 • aan te geven wat de gevolgen zijn van premature ovariŽle insufficiŽntie (POI) en een geÔnduceerde menopauze;
 • aan te geven welke hormoonveranderingen optreden in de overgang en wat de gevolgen hiervan zijn;
 • aan te geven welke overgangsklachten in de overgang kunnen optreden en welke het meest voorkomen;
 • aan te geven wat typische en niet-typische overgangsklachten zijn;
 • te benoemen welke scorelijsten gebruikt kunnen worden bij het in kaart brengen van overgangsklachten en de ernst ervan;
 • aan te geven in welk deel van de overgang bepaalde overgangsklachten met name optreden;
 • per overgangsklacht aan te geven hoe deze ontstaan en welke risicofactoren hierbij een rol spelen;
 • per overgangsklacht aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen van belang zijn;
 • aan te geven voor welke ziektebeelden, in de overgang een verhoogd risico bestaat;
 • per ziektebeeld aan te geven hoe deze ontstaan en welke risicofactoren hierbij een rol spelen;
 • per ziektebeeld aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen van belang zijn;
 • aan te geven hoe tegen de overgang wordt aangekeken en hoe de overgang door vrouwen wordt beleefd;
 • aan te geven hoe overgangsklachten het leven en het werk van de vrouw kunnen beÔnvloeden;
 • aan te geven welke behandelingen ingezet kunnen worden bij de behandeling van overgangsklachten en het verbeteren van de kwaliteit van leven;
 • aan te geven op welke punten de voedingsbehoefte van vrouwen in de overgang afwijkt;
 • aan te geven welke voedingspatronen een positief effect hebben op overgangsklachten;
 • aan te geven welke voedingsadviezen zinvol zijn tijdens de overgang;
 • aan te geven of het gebruik van voedingssupplementen zinvol is;
 • aan te geven welke leefstijladviezen zinvol zijn tijdens de overgang;
 • aan te geven welke rol verschillende beroepsbeoefenaars spelen in de adviezen en behandeling van vrouwen in de overgang;
 • aan te geven wie een rol kan spelen bij het geven van voedings- en leefstijladviezen aan vrouwen in de overgang.

 

Cursusleider

M.A. Verheul-Koot, diŽtist
E-mail: infoemailadresvoedingonline.nl

 

Studiebelastingsuren

25 uur.

 

Plaats en datum

De cursist koopt de e-learning module en het bijbehorende e-book. De cursist kan daarna de e-learning module (inclusief e-book) volgen waar en wanneer hij/zij dit wil (in het door hem/haar gewenste tempo).
Ervaringen met medecursisten kan de cursist uitwisselen via het forum en via de lezersreacties. Het gebruik van het forum is alleen mogelijk voor abonnees.

 

Kosten

€ 250 (e-book € 125 en de e-learning module € 125).
De cursist kan in plaats van de aanschaf van een los e-book en e-learning module, ook kiezen voor een jaarabonnement VoedingOnline. Dit kost € 400 voor het 1e jaar en daarna voor het 2e en de daarop volgende jaren € 275 per jaar. Hiervoor heeft de cursist ook toegang tot het e-book Voeding in de overgang en kan dan ook de E-learning module Voeding in de overgang volgen.
Prijzen exclusief 9% BTW.
De 'E-learning module Thiamine' (inclusief het e-book 'Alles over Thiamine') wordt u gratis aangeboden door VoedingOnline.

 

Accreditatie

De Stichting Deskundigheidsbevorderende Actitiviteiten Paramedici (StADAP) heeft voor diŽtisten accreditatie verleend (25 accreditatiepunten) (ID nummer 502556 tot 18-02-2025).

 

Onafhankelijk

De inhoud van de e-books en de e-learning modules wordt niet beÔnvloed door de farmaceutische industrie en/of voedingsindustrie.
VoedingOnline onderschrijft de Health On the Net (HON)-code, die is opgesteld door de HON Foundation.

 

E-learning module

 

 

1 januari 2024


Terug