Meer informatie over E-learning module Voeding en medicijnen

 

Inhoud E-learning module Voeding en medicijnen

Voeding kan de werking van medicijnen be´nvloeden, maar medicijnen kunnen ook effect hebben op de absorptie en het metabolisme van voedingsstoffen en de voedingsstatus be´nvloeden. Het is belangrijk dat zowel artsen, diŰtisten als apothekers aandacht besteden aan deze interacties.

 

Leerdoelen nascholing

Kennis over positieve en negatieve interacties tussen voeding, voedingsstoffen en voedingsstatus enerzijds en medicijnen anderzijds, maakt het mogelijk uw patiŰnt beter te adviseren.

Na het volgen van deze module bent u in staat:

  • aan te geven welke interacties tussen voeding en medicijnen kunnen optreden;
  • aan te geven van belangrijke medicijngroepen welke invloed zij hebben op de voeding, voedingsstoffen, voedingsstatus en het darmmicrobioom;
  • aan te geven hoe medicijnen de voedselinname kunnen be´nvloeden;
  • aan te geven hoe voeding en voedingsstatus een positieve en/of negatieve invloed kunnen uitoefenen op de medicijnwerking en het optreden van bijwerkingen;
  • te benoemen welke interacties er kunnen optreden tussen kruidensupplementen en medicijnen;
  • te benoemen welke interacties er kunnen optreden tussen voedingssupplementen en medicijnen;
  • aan te geven wat u moet doen als u interacties en/of bijwerkingen ontdekt of vermoedt.

 

Cursusleider

M.A. Verheul-Koot, diŰtist
E-mail: infoemailadresvoedingonline.nl

 

Studiebelastingsuren

8 uur (zelfstudie 7 uur, toets 1 uur).

 

Plaats en datum

De cursist koopt de e-learning module en het bijbehorende e-book. De cursist kan daarna de e-learning module (inclusief e-book) volgen waar en wanneer hij/zij dit wil (in het door hem/haar gewenste tempo).
Ervaringen met medecursisten kan de cursist uitwisselen via het forum en via de lezersreacties. Het gebruik van het forum is alleen mogelijk voor abonnees.

 

Kosten

€ 100 (e-book € 50 en de e-learning module € 50).
De cursist kan in plaats van de aanschaf van een los e-book en e-learning module, ook kiezen voor een jaarabonnement VoedingOnline. Dit kost € 300 voor het 1e jaar en daarna voor het 2e en de daarop volgende jaren € 200 per jaar. Hiervoor heeft de cursist ook toegang tot het e-book Voeding en medicijnen en kan dan ook de E-learning module Voeding en medicijnen volgen.
Prijzen exclusief 21% BTW.
De 'E-learning module Thiamine' (inclusief het e-book 'Alles over Thiamine') wordt u gratis aangeboden door VoedingOnline.

 

Accreditatie

De Stichting Deskundigheidsbevorderende Actitiviteiten Paramedici (StADAP) heeft voor diŰtisten accreditatie verleend (8 accreditatiepunten) (ID nummer 310429 tot 24-02-2020).

 

Onafhankelijk

De inhoud van de e-books en de e-learning modules wordt niet be´nvloed door de farmaceutische industrie en/of voedingsindustrie.
VoedingOnline onderschrijft de Health On the Net (HON)-code, die is opgesteld door de HON Foundation.

 

E-learning module

 

 

4 april 2019


Terug