Meer informatie over E-learning module POCT in de diŽtistenpraktijk

 

Inhoud E-learning module Point of Care Testing (POCT) in de diŽtistenpraktijk

Point of Care testen (POCT) zijn apparaten of teststrips die in de diŽtistenpraktijk kunnen worden gebruikt om snel een diŽtistische diagnose te stellen of om de dieetbehandeling te evalueren.

Deze E-learning module biedt u alle achtergrondinformatie over point of care testen (POCT). Na het volgen van deze e-learning module kunt u beslissen of u wilt starten met POCT in uw diŽtistenpraktijk.

Voor een praktische opleiding in het uitvoeren van de vingerprik en het toepassen van specifieke POCT-apparatuur verwijzen wij u naar een RVA-geaccrediteerd laboratorium.

 

Leerdoelen nascholing

Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • aan te geven wat point of care testing (POCT) is;
 • aan te geven welke plaats POCT inneemt ten opzichte van andere bepalingen en testen;
 • aan te geven welke voordelen point of care testen kunnen hebben voor de diŽtist en de patiŽnt;
 • aan te geven welke voordelen de combinatie directe toegankelijkheid diŽtist (DTD) en POCT kan bieden;
 • de wetgeving die van toepassing is op het doen van POCT;
 • aan te geven welke voorwaarden belangrijk zijn bij de uitvoer van POCT;
 • aan te geven hoe de bekostiging van POCT is geregeld;
 • aan te geven wat de rol van zorgverzekeraars is;
 • aan te geven bij welke patiŽntengroepen point of care testen zinvol zijn;
 • te benoemen welke epidemiologische cijfers voor deze patiŽntengroepen gelden;
 • aan te geven wat van belang is als de patiŽnt zelf betaalt voor POCT;
 • aan te geven welke criteria gelden voor de invoering van POCT in de diŽtistenpraktijk;
 • aan te geven welke kwaliteitseisen gelden voor de verschillende point of care testen;
 • aan te geven welke maatregelen belangrijk zijn in het voorkomen van prikaccidenten;
 • te benoemen welke POCT-aanbieders er zijn en welke kosten zijn verbonden aan POCT;
 • aan te geven op welke wijze het laboratorium een diŽtist kan ondersteunen bij het verrichten van POCT;
 • aan te geven welke afspraken in uw regio zijn gemaakt over POCT (o.a. door huisartsen, laboratoria, IGZ, etc.);
 • aan te geven hoe een vingerprik wordt verricht en welke aandachtspunten hierbij belangrijk zijn;
 • aan te geven hoe een POC-glucosemeting wordt verricht en welke aandachtspunten hierbij belangrijk zijn;
 • aan te geven hoe een POC-HbA1c-meting wordt verricht en welke aandachtspunten hierbij belangrijk zijn;
 • aan te geven hoe een POC-cholesterol-en-lipidenspectrum-meting wordt verricht en welke aandachtspunten hierbij belangrijk zijn;
 • aan te geven hoe een POC-Hb-meting wordt verricht en welke aandachtspunten hierbij belangrijk zijn;
 • aan te geven welke POC-metingen voor de vitaminestatus betrouwbaar zijn;
 • aan te geven voor welke bepalingen doorbelgrenswaarden gelden en welke actie dan vereist is;
 • aan te geven hoe u zelf gaat starten met het verrichten van POCT in uw diŽtistenpraktijk;
 • aan te geven welke rol POCT kan spelen binnen gepersonaliseerde voedingsadviezen en binnen de diŽtistenpraktijk in het algemeen en uw diŽtistenpraktijk in het bijzonder.

 

Cursusleider

M.A. Verheul-Koot, diŽtist
E-mail: infoemailadresvoedingonline.nl

 

Studiebelastingsuren

6 uur.

 

Plaats en datum

De cursist koopt de e-learning module en het bijbehorende e-book. De cursist kan daarna de e-learning module (inclusief e-book) volgen waar en wanneer hij/zij dit wil (in het door hem/haar gewenste tempo).
Ervaringen met medecursisten kan de cursist uitwisselen via het forum en via de lezersreacties. Het gebruik van het forum is alleen mogelijk voor abonnees.

 

Kosten

€ 120 (e-book € 60 en de e-learning module € 60).
De cursist kan in plaats van de aanschaf van een los e-book en e-learning module, ook kiezen voor een jaarabonnement VoedingOnline. Dit kost € 400 voor het 1e jaar en daarna voor het 2e en de daarop volgende jaren € 275 per jaar. Hiervoor heeft de cursist ook toegang tot het e-book Point of Care Testing (POCT) in de diŽtistenpraktijk en kan dan ook de E-learning module Point of Care Testing (POCT) in de diŽtistenpraktijk volgen.
Prijzen exclusief 9% BTW.
De 'E-learning module Thiamine' (inclusief het e-book 'Alles over Thiamine') wordt u gratis aangeboden door VoedingOnline.

 

Accreditatie

De Stichting Deskundigheidsbevorderende Actitiviteiten Paramedici (StADAP) heeft voor diŽtisten accreditatie verleend (6 accreditatiepunten per vitamine) (ID nummer 530892 tot 19-02-2026).
Van 17-02-2022 tot 18-02-2024 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 448924.
Van 16-02-2020 tot 17-02-2022 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 383317.
Van 15-02-2018 tot 16-02-2020 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 308922.
Van 14-02-2016 tot 15-02-2018 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 241058.

 

Onafhankelijk

De inhoud van de e-books en de e-learning modules wordt niet beÔnvloed door de farmaceutische industrie en/of voedingsindustrie.
VoedingOnline onderschrijft de Health On the Net (HON)-code, die is opgesteld door de HON Foundation.

 

E-learning module

 

 

1 januari 2024


Terug