Meer informatie over E-learning module Hypertensie

 

Inhoud E-learning module Hypertensie

Het is belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan de invloed van voeding en leefstijl op de bloeddruk. In deze e-learning worden handvaten en adviezen gegeven voor een goede voedings- en leefstijlbegeleiding van patiŽnten met (pre)hypertensie.

 

Leerdoelen nascholing

Aandacht voor voeding en leefstijl kan een belangrijke rol spelen in de preventie van hypertensie maar ook in de behandeling van dit ziektebeeld en het voorkomen van complicaties en comorbiditeiten.

Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • aan te geven hoe hypertensie ontstaat;
 • aan te geven wanneer sprake is van hypertensie en prehypertensie;
 • aan te geven wat de verschillende manieren van bloeddruk meten zijn en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de verschillende methoden;
 • aan te geven hoe vaak hypertensie voorkomt en tot welke complicaties en comorbiditeiten hypertensie kan leiden;
 • aan te geven welke patiŽnten een verhoogd risico op hypertensie hebben;
 • de risicofactoren aan te geven die kunnen leiden tot hypertensie;
 • aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij patiŽnten met (een verhoogd risico op) hypertensie;
 • aan te geven welke rol voedings- en leefstijladviezen spelen in de behandeling van hypertensie;
 • aan te geven in hoeverre voedings- en leefstijladviezen het gebruik van bloeddrukverlagende medicatie kan verlagen;
 • aan te geven welke soorten bloeddrukverlagende medicatie in Nederland worden gebruikt;
 • aan te geven welke invloed veel gebruikte medicatie bij hypertensie heeft op de voedingsstatus;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen zinvol zijn in de preventie van hypertensie;
 • te benoemen wat de effectiviteit is van voedings- en leefstijladviezen in de preventie van hypertensie;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen zinvol zijn om de bloeddruk weer te normaliseren nadat de diagnose hypertensie is gesteld;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen belangrijk zijn voor de preventie van complicaties en comorbiditeiten van hypertensie;
 • aan te geven welke monitoring zinvol is bij patiŽnten met (een verhoogd risico op) hypertensie;
 • aan te geven welke rol diŽtisten kunnen spelen in de preventie en behandeling van hypertensie en welke rol u zelf hierin gaat innemen.

 

Cursusleider

M.A. Verheul-Koot, diŽtist
E-mail: infoemailadresvoedingonline.nl

 

Studiebelastingsuren

12 uur.

 

Plaats en datum

De cursist koopt de e-learning module en het bijbehorende e-book. De cursist kan daarna de e-learning module (inclusief e-book) volgen waar en wanneer hij/zij dit wil (in het door hem/haar gewenste tempo).
Ervaringen met medecursisten kan de cursist uitwisselen via het forum en via de lezersreacties. Het gebruik van het forum is alleen mogelijk voor abonnees.

 

Kosten

€ 150 (e-book € 75 en de e-learning module € 75).
De cursist kan in plaats van de aanschaf van een los e-book en e-learning module, ook kiezen voor een jaarabonnement VoedingOnline. Dit kost € 400 voor het 1e jaar en daarna voor het 2e en de daarop volgende jaren € 275 per jaar. Hiervoor heeft de cursist ook toegang tot het e-book Hypertensie en kan dan ook de E-learning module Hypertensie volgen.
Prijzen exclusief 9% BTW.
De 'E-learning module Thiamine' (inclusief het e-book 'Alles over Thiamine') wordt u gratis aangeboden door VoedingOnline.

 

Accreditatie

De Stichting Deskundigheidsbevorderende Actitiviteiten Paramedici (StADAP) heeft voor diŽtisten accreditatie verleend (12 accreditatiepunten) (ID nummer 541422 tot 02-06-2026).
Van 30-05-2022 tot 31-05-2024 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 461992.
Van 29-05-2020 tot 30-05-2022 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 400631.

 

Onafhankelijk

De inhoud van de e-books en de e-learning modules wordt niet beÔnvloed door de farmaceutische industrie en/of voedingsindustrie.
VoedingOnline onderschrijft de Health On the Net (HON)-code, die is opgesteld door de HON Foundation.

 

E-learning module

 

 

27 mei 2024


Terug