Meer informatie over E-learning module Diabetes type 2

 

Inhoud E-learning module Diabetes type 2

Aandacht voor voeding, de voedingsstatus en leefstijl kunnen een belangrijke rol spelen in de preventie van diabetes mellitus type 2 maar ook in de behandeling van dit ziektebeeld en het voorkomen van complicaties en comorbiditeit.

 

Leerdoelen nascholing

Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • aan te geven hoe type-2-diabetes ontstaat;
 • aan te geven wat de epidemiologische cijfers zijn van prediabetes en type-2-diabetes;
 • de complicaties en comorbiditeiten aan te geven die kunnen ontstaan door type-2-diabetes;
 • de risicofactoren aan te geven die kunnen leiden tot type-2-diabetes;
 • aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij patiŽnten met een verhoogd risico op type-2-diabetes;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen zinvol zijn in de preventie van type-2-diabetes;
 • aan te geven op welke wijze de preventieve voedingsadviezen kunnen worden geŽvalueerd;
 • te benoemen wat de effectiviteit is van voedingsadviezen in de preventie van type-2-diabetes;
 • te benoemen welke problemen in de voedingsstatus aanwezig kunnen zijn op het moment van het stellen van de diagnose type-2-diabetes;
 • aan te geven welke voedingsadviezen zinvol zijn om de voedingsstatus weer te normaliseren;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen zinvol zijn om remissie te bereiken;
 • aan te geven welke voedingsadviezen belangrijk zijn voor de preventie van complicaties en comorbiditeiten;
 • aan te geven welke invloed veel gebruikte medicatie bij type-2-diabetes heeft op de voedingsstatus;
 • aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij patiŽnten met type-2-diabetes en op welke momenten;
 • te benoemen wat de effectiviteit is van voedingsadviezen in de behandeling van type-2-diabetes.

 

Cursusleider

M.A. Verheul-Koot, diŽtist
E-mail: infoemailadresvoedingonline.nl

 

Studiebelastingsuren

8 uur.

 

Plaats en datum

De cursist koopt de e-learning module en het bijbehorende e-book. De cursist kan daarna de e-learning module (inclusief e-book) volgen waar en wanneer hij/zij dit wil (in het door hem/haar gewenste tempo).
Ervaringen met medecursisten kan de cursist uitwisselen via het forum en via de lezersreacties. Het gebruik van het forum is alleen mogelijk voor abonnees.

 

Kosten

€ 120 (e-book € 60 en de e-learning module € 60).
De cursist kan in plaats van de aanschaf van een los e-book en e-learning module, ook kiezen voor een jaarabonnement VoedingOnline. Dit kost € 400 voor het 1e jaar en daarna voor het 2e en de daarop volgende jaren € 275 per jaar. Hiervoor heeft de cursist ook toegang tot het e-book Diabetes type 2 en kan dan ook de E-learning module Diabetes type 2 volgen.
Prijzen exclusief 9% BTW.
De 'E-learning module Thiamine' (inclusief het e-book 'Alles over Thiamine') wordt u gratis aangeboden door VoedingOnline.

 

Accreditatie

De Stichting Deskundigheidsbevorderende Actitiviteiten Paramedici (StADAP) heeft voor diŽtisten accreditatie verleend (8 accreditatiepunten) (ID nummer 530911 tot 05-03-2026).
Van 03-03-2022 tot 04-03-2024 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 448964.
Van 02-03-2020 tot 03-03-2022 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 383337.
Van 01-03-2018 tot 02-03-2020 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 308928.
Van 28-02-2016 tot 01-03-2018 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 237698.
Van 27-02-2014 tot 28-02-2016 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 169613.

 

Onafhankelijk

De inhoud van de e-books en de e-learning modules wordt niet beÔnvloed door de farmaceutische industrie en/of voedingsindustrie.
VoedingOnline onderschrijft de Health On the Net (HON)-code, die is opgesteld door de HON Foundation.

 

E-learning module

 

 

1 januari 2024


Terug