Meer informatie over E-learning module Bariatrische chirurgie

 

Inhoud E-learning module Bariatrische chirurgie

Het is belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan de invloed van morbide obesitas en bariatrische chirurgie op de voedingsstatus. In deze e-learning worden handvaten en adviezen gegeven voor een goede voedingsbegeleiding van patiŽnten voor en na bariatrische chirurgie.

 

Leerdoelen nascholing

Aandacht voor de invloed van morbide obesitas en bariatrische chirurgie op de voedingsstatus met daarbij handvaten en adviezen voor een goede voedingsbegeleiding van patiŽnten voor en na bariatrische chirurgie.

Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • aan te geven wanneer sprake is van obesitas en morbide obesitas en wat de gevolgen zijn;
 • de complicaties en comorbiditeiten aan te geven die kunnen ontstaan door morbide obesitas;
 • aan te geven wat de invloed van gewichtsverlies is op de complicaties en comorbiditeiten van morbide obesitas;
 • te benoemen welke patiŽnten in aanmerking komen voor een bariatrische operatie;
 • aan te geven welke screeningspunten onderdeel uitmaken van de diŽtistische screening;
 • te benoemen welke bariatrische operaties in Nederland worden uitgevoerd en wat hiervan de kenmerken zijn;
 • aan te geven welke positieve en negatieve effecten kunnen worden bereikt door een bariatrische operatie;
 • aan te geven welke punten besproken moeten worden met de patiŽnt zodat de patiŽnt een weloverwogen keuze maakt en goed voorbereid aan de bariatrische operatie begint;
 • aan te geven welke risicofactoren kunnen leiden tot een verhoogd complicatierisico na een bariatrische operatie;
 • te benoemen welke effecten morbide obesitas heeft op de voedingsstatus van de patiŽnt en welke effecten kunnen leiden tot een verhoogd complicatierisico;
 • aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij patiŽnten met morbide obesitas;
 • aan te geven welke voorbereidingen en voedingsadviezen van belang zijn voor een bariatrische operatie;
 • te benoemen welke complicaties en voedingsproblemen kort na de bariatrische operatie kunnen optreden;
 • aan te geven welke voedingsadviezen zinvol zijn in de vroeg post-operatieve fase;
 • aan te geven welke voedingsadviezen van belang zijn voor een goede voedingsstatus en in de preventie van terugval, voedingsproblemen en complicaties na een bariatrische operatie;
 • aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij bariatrische patiŽnten en in welke frequentie deze uitgevoerd dienen te worden;
 • aan te geven welke beweegadviezen nuttig zijn voor patiŽnten die een bariatrische operatie hebben ondergaan;
 • aan te geven welke lange-termijn complicaties kunnen optreden na een bariatrische operatie en aan welke voedingsdeficiŽnties deze complicaties gerelateerd zijn;
 • aan te geven welke voedingsdeficiŽnties vaak optreden na een bariatrische operatie en welke voedings- en suppletieadviezen van belang zijn om deze voedingsdeficiŽnties te voorkomen;
 • aan te geven welke suppletieadviezen gelden voor bariatrische patiŽnten;
 • te benoemen welke suppletiemogelijkheden beschikbaar zijn;
 • aan te geven welke voedingsadviezen zinvol zijn bij patiŽnten die contourherstellende postbariatrische chirurgie ondergaan;
 • aan te geven welke voedingsadviezen zinvol zijn bij zwangeren die een bariatrische operatie hebben ondergaan.

 

Cursusleider

M.A. Verheul-Koot, diŽtist
E-mail: infoemailadresvoedingonline.nl

 

Studiebelastingsuren

12 uur.

 

Plaats en datum

De cursist koopt de e-learning module en het bijbehorende e-book. De cursist kan daarna de e-learning module (inclusief e-book) volgen waar en wanneer hij/zij dit wil (in het door hem/haar gewenste tempo).
Ervaringen met medecursisten kan de cursist uitwisselen via het forum en via de lezersreacties.

 

Kosten

€ 150 (e-book € 75 en de e-learning module € 75).
De cursist kan in plaats van de aanschaf van een los e-book en e-learning module, ook kiezen voor een jaarabonnement VoedingOnline. Dit kost € 400 voor het 1e jaar en daarna voor het 2e en de daarop volgende jaren € 275 per jaar. Hiervoor heeft de cursist ook toegang tot het e-book Bariatrische chirurgie en kan dan ook de E-learning module Bariatrische chirurgie volgen.
Prijzen exclusief 9% BTW.
De 'E-learning module Thiamine' (inclusief het e-book 'Alles over Thiamine') wordt u gratis aangeboden door VoedingOnline.

 

Accreditatie

De Stichting Deskundigheidsbevorderende Actitiviteiten Paramedici (StADAP) heeft voor diŽtisten accreditatie verleend (12 accreditatiepunten) (ID nummer 474305 tot 28-10-2024).
Van 26-10-2020 tot 27-10-2022 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 397917.
Van 25-10-2018 tot 26-10-2020 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 329764.
Van 24-10-2016 tot 25-10-2018 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 267082.

 

Onafhankelijk

De inhoud van de e-books en de e-learning modules wordt niet beÔnvloed door de farmaceutische industrie en/of voedingsindustrie.
VoedingOnline onderschrijft de Health On the Net (HON)-code, die is opgesteld door de HON Foundation.

 

E-learning module

 

 

1 januari 2024


Terug