Meer informatie over E-learning module Bariatrische chirurgie

 

Inhoud E-learning module Bariatrische chirurgie

Het is belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan de invloed van morbide obesitas en bariatrische chirurgie op de voedingsstatus. In deze e-learning worden handvaten en adviezen gegeven voor een goede voedingsbegeleiding van patiŽnten voor en na bariatrische chirurgie.

 

Leerdoelen nascholing

Aandacht voor de invloed van morbide obesitas en bariatrische chirurgie op de voedingsstatus met daarbij handvaten en adviezen voor een goede voedingsbegeleiding van patiŽnten voor en na bariatrische chirurgie.

Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • de complicaties aan te geven die kunnen ontstaan door morbide obesitas;
 • aan te geven wat de invloed van gewichtsverlies is op de complicaties van morbide obesitas; aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij patiŽnten met morbide obesitas;
 • te benoemen welke patiŽnten in aanmerking komen voor een bariatrische operatie;
 • te benoemen welke bariatrische operaties er in Nederland worden uitgevoerd en wat hiervan de kenmerken zijn;
 • aan te geven welke voorbereidingen en voedingsadviezen van belang zijn voor een bariatrische operatie;
 • aan te geven welke voedingsadviezen direct postoperatief belangrijk zijn;
 • te benoemen welke complicaties en voedingsproblemen kort na de bariatrische operatie kunnen optreden;
 • aan te geven welke voedingsadviezen van belang zijn voor een goede voedingsstatus en in de preventie van voedingsproblemen en complicaties;
 • aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij bariatrische patiŽnten en in welke frequentie deze uitgevoerd dienen te worden;
 • aan te geven welke suppletieadviezen gelden voor bariatrische patiŽnten;
 • te benoemen welke complicaties kunnen ontstaan ten gevolge van voedingstekorten;
 • aan te geven welke voedingsadviezen zinvol zijn bij patiŽnten die contourherstellende postbariatrische chirurgie ondergaan;
 • aan te geven welke voedingsadviezen zinvol zijn voor zwangere bariatrische patiŽnten.

 

Cursusleider

M.A. Verheul-Koot, diŽtist
E-mail: infoemailadresvoedingonline.nl

 

Studiebelastingsuren

8 uur (zelfstudie 7 uur, toets 1 uur).

 

Plaats en datum

De cursist koopt de e-learning module en het bijbehorende e-book. De cursist kan daarna de e-learning module (inclusief e-book) volgen waar en wanneer hij/zij dit wil (in het door hem/haar gewenste tempo).
Ervaringen met medecursisten kan de cursist uitwisselen via het forum en via de lezersreacties. Het gebruik van het forum is alleen mogelijk voor abonnees.

 

Kosten

€ 120 (e-book € 60 en de e-learning module € 60).
De cursist kan in plaats van de aanschaf van een los e-book en e-learning module, ook kiezen voor een jaarabonnement VoedingOnline. Dit kost € 375 voor het 1e jaar en daarna voor het 2e en de daarop volgende jaren € 250 per jaar. Hiervoor heeft de cursist ook toegang tot het e-book Bariatrische chirurgie en kan dan ook de E-learning module Bariatrische chirurgie volgen.
Prijzen exclusief 9% BTW.
De 'E-learning module Thiamine' (inclusief het e-book 'Alles over Thiamine') wordt u gratis aangeboden door VoedingOnline.

 

Accreditatie

De Stichting Deskundigheidsbevorderende Actitiviteiten Paramedici (StADAP) heeft voor diŽtisten accreditatie verleend (8 accreditatiepunten) (ID nummer 397917 tot 27-10-2022).
Van 25-10-2018 tot 26-10-2020 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 329764.
Van 24-10-2016 tot 25-10-2018 was deze e-learning module geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 267082.

 

Onafhankelijk

De inhoud van de e-books en de e-learning modules wordt niet beÔnvloed door de farmaceutische industrie en/of voedingsindustrie.
VoedingOnline onderschrijft de Health On the Net (HON)-code, die is opgesteld door de HON Foundation.

 

E-learning module

 

 

4 juni 2020


Terug