Alles over Vitamines

 

Inhoud E-learning module Alles over Vitamines

In de nascholing worden 13 vitamines (thiamine, riboflavine, niacine, pantotheenzuur, vitamine B6, foliumzuur, vitamine B12, biotine, vitamine C, vitamine A, vitamine D, vitamine E en vitamine K) behandeld.
Voor elk afzonderlijk vitamine is een e-book, een toets, een zelfreflectieformulier en evaluatieformulier ontwikkeld (bekijk het voorbeeld thiamine).

Na het volgen van het e-learning onderdeel van een bepaald vitamine, ontvangt u een deelcertificaat. U kunt zelf bepalen hoeveel en welke vitamine e-learning onderdelen u volgt. Als u er voor kiest alle 13 vitamine-onderdelen te volgen, dan ontvangt u het eindnascholingscertificaat 'Alles over Vitamines'. Verder zult u ook op de lijst met vitaminespecialisten op de site VoedingOnline worden geplaatst.

 

Leerdoelen nascholing

Dat een goede voedingstoestand belangrijk is voor zowel gezonde als zieke personen is algemeen bekend. Maar hoe staat het met de vitaminestatus van uw patiŽnt? Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • de nomenclatuur van het desbetreffende vitamine aan te geven;
 • aan te geven wat de eigenschappen zijn van een bepaald vitamine en welke invloed de bereiding of het bewaren van voedsel heeft op de vitaminehoeveelheid in voedsel;
 • aan te geven hoe het desbetreffende vitamine is ontdekt;
 • de fysiologische betekenis van een specifiek vitamine en het desbetreffende vitaminemetabolisme aan te geven;
 • te benoemen welke voedingsmiddelen rijk zijn aan een bepaald vitamine;
 • te benoemen welke voedingsmiddelen in een gemiddelde voeding significant bijdragen aan de inname van een specifiek vitamine;
 • aan te geven hoe hoog de gemiddelde inname van het betreffende vitamine is en welke groepen een risico lopen op een te hoge of te lage inname;
 • aan te geven hoe hoog de gemiddelde behoefte aan het betreffende vitamine is en welke factoren deze behoefte beÔnvloeden;
 • aan te geven hoe de bepaling van de status van het desbetreffende vitamine plaatsvindt en hoe deze moet worden geÔnterpreteerd;
 • aan te geven welke verschijnselen optreden bij een deficiŽntie;
 • aan te geven welke mogelijke chronische ziektebeelden kunnen ontstaan door een te lage inname;
 • te benoemen welke patiŽntengroepen een verhoogd risico lopen op een deficiŽntie;
 • aan te geven welke rol het desbetreffende vitamine speelt in de behandeling van ziekten;
 • aan te geven wat de mogelijkheden zijn om een deficiŽntie van het betreffende vitamine te voorkomen of te behandelen;
 • aan te geven wat belangrijk is wanneer het betreffende vitamine wordt gesuppleerd;
 • aan te geven wat de aanvaardbare bovengrens van inname is en wat de verschijnselen van overdosering zijn.

 

Cursusleider

M.A. Verheul-Koot, diŽtist
E-mail: infoemailadresvoedingonline.nl

 

Studiebelastingsuren

Per vitamine 6 of 8 uur.
Totale studiebelasting voor 13 vitamines: 4 x 6 uur + 9 x 8 uur = 96 uur.

 

Plaats en datum

De cursist koopt de e-learning module en het bijbehorende e-book. De cursist kan daarna de e-learning module (inclusief e-book) volgen waar en wanneer hij/zij dit wil (in het door hem/haar gewenste tempo).

Ervaringen met medecursisten kan de cursist uitwisselen via het forum en via de lezersreacties. Het gebruik van het forum is alleen mogelijk voor abonnees.

 

Kosten

€ 120 per vitamine (e-book € 60 en de e-learning module € 60).
Totale kosten voor 13 vitamines: losse verkoop € 1.560. Een jaarabonnement op VoedingOnline is dan echter voordeliger. Dit kost € 400 voor het 1e jaar en daarna voor het 2e en de daarop volgende jaren € 275 per jaar.
Als een cursist de e-learning modules van alle vitamines heeft gevolgd en gehaald, dan ontvangt hij/zij het eindnascholingscertificaat 'Alles over Vitamines'.
Prijzen exclusief 9% BTW.
De 'E-learning module Thiamine' (inclusief het e-book 'Alles over Thiamine') wordt u gratis aangeboden door VoedingOnline.

 

Accreditatie

De Stichting Deskundigheidsbevorderende Actitiviteiten Paramedici (StADAP) heeft voor diŽtisten accreditatie verleend, 6 accreditatiepunten voor de 'kleinere' vitamines (e-books met beperktere omvang: thiamine, niacine, pantotheenzuur en biotine) en 8 accreditatiepunten voor de andere vitamines (ID nummer 508957 tot 17-09-2025).
Van 15-09-2021 tot 16-09-2023 waren deze e-learning modules geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 427079.
Van 14-09-2019 tot 15-09-2021 waren deze e-learning modules geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 364962.
Van 13-09-2017 tot 14-09-2019 waren deze e-learning modules geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 295273.
Van 13-09-2015 tot 14-09-2017 waren deze e-learning modules geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 205449.
Van 07-09-2013 tot 13-09-2015 waren deze e-learning modules geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 137899.
Van 07-09-2009 tot 07-09-2013 waren deze e-learning modules geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 60744.

 

Onafhankelijk

De inhoud van de e-books en de e-learning modules wordt niet beÔnvloed door de farmaceutische industrie en/of voedingsindustrie.
VoedingOnline onderschrijft de Health On the Net (HON)-code, die is opgesteld door de HON Foundation.

 

E-learning modules

 

 

1 januari 2024


Terug