Alles over Mineralen en Spoorelementen

 

Inhoud E-learning module Alles over Mineralen en Spoorelementen

In de nascholing worden 14 mineralen en spoorelementen (natrium en chloor, kalium, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, fluor, molybdeen, selenium, chroom en jodium) behandeld.
Voor elk afzonderlijk mineraal en spoorelement is een e-book, een toets, een zelfreflectieformulier en evaluatieformulier ontwikkeld (bekijk het voorbeeld thiamine).

Na het volgen van het e-learning onderdeel van een bepaald mineraal of spoorelement, ontvangt u een deelcertificaat. U kunt zelf bepalen hoeveel en welke e-learning onderdelen van de mineralen en spoorelementen u volgt. Als u er voor kiest alle 14 mineralen- en spoorelementenonderdelen te volgen, dan ontvangt u het eindnascholingscertificaat 'Alles over Mineralen en Spoorelementen'. Verder zult u ook op de lijst met mineralen- en spoorelementenspecialisten op de site VoedingOnline worden geplaatst.

 

Leerdoelen nascholing

Dat een goede voedingstoestand belangrijk is voor zowel gezonde als zieke personen is algemeen bekend. Maar hoe staat het met de mineralen- en spoorelementenstatus van uw patiŽnt? Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • de nomenclatuur van het desbetreffende mineraal/spoorelement aan te geven;
 • aan te geven wat de eigenschappen zijn van een bepaald mineraal/spoorelement en welke invloed de bereiding of het bewaren van voedsel heeft op de mineralen- of spoorelementenhoeveelheid in voedsel;
 • aan te geven hoe het desbetreffende mineraal/spoorelement is ontdekt;
 • de fysiologische betekenis van een specifiek mineraal/spoorelement en het desbetreffende mineraal-/spoorelementmetabolisme aan te geven;
 • te benoemen welke voedingsmiddelen rijk zijn aan een bepaald mineraal/spoorelement;
 • te benoemen welke voedingsmiddelen in een gemiddelde voeding significant bijdragen aan de inname van een specifiek mineraal/spoorelement;
 • aan te geven hoe hoog de gemiddelde inname van het betreffende mineraal/spoorelement is en welke groepen een risico lopen op een te hoge of te lage inname;
 • aan te geven hoe hoog de gemiddelde behoefte aan het betreffende mineraal/spoorelement is en welke factoren deze behoefte beÔnvloeden;
 • aan te geven hoe de bepaling van de status van het desbetreffende mineraal/spoorelement plaatsvindt en hoe deze moet worden geÔnterpreteerd;
 • aan te geven welke verschijnselen optreden bij een deficiŽntie;
 • aan te geven welke mogelijke chronische ziektebeelden kunnen ontstaan door een te lage inname;
 • te benoemen welke patiŽntengroepen een verhoogd risico lopen op een deficiŽntie;
 • aan te geven welke rol het desbetreffende mineraal/spoorelement speelt in de behandeling van ziekten;
 • aan te geven wat de mogelijkheden zijn om een deficiŽntie van het betreffende mineraal/spoorelement te voorkomen of te behandelen;
 • aan te geven wat belangrijk is wanneer het betreffende mineraal/spoorelement wordt gesuppleerd;
 • aan te geven wat de risicofactoren zijn voor een te hoge status van een bepaald mineraal/spoorelement;
 • aan te geven welke chronische ziektebeelden kunnen ontstaan door een te hoge inname en/of een te hoge status van een mineraal/spoorelement;
 • aan te geven hoe de inname van een bepaald mineraal/spoorelement kan worden beperkt of een te hoge status kan worden behandeld;
 • aan te geven wat de aanvaardbare bovengrens van inname is en wat de verschijnselen van overdosering zijn.

 

Cursusleider

M.A. Verheul-Koot, diŽtist
E-mail: infoemailadresvoedingonline.nl

 

Studiebelastingsuren

Per mineraal/spoorelement 8 uur.
Totale studiebelasting voor (de op dit moment beschikbare) 7 mineralen en spoorelementen: 7 x 8 uur = 56 uur.

 

Plaats en datum

De cursist koopt de e-learning module en het bijbehorende e-book. De cursist kan daarna de e-learning module (inclusief e-book) volgen waar en wanneer hij/zij dit wil (in het door hem/haar gewenste tempo).
Ervaringen met medecursisten kan de cursist uitwisselen via het forum en via de lezersreacties. Het gebruik van het forum is alleen mogelijk voor abonnees.

 

Kosten

€ 120 per mineraal/spoorelement (e-book € 60 en de e-learning module € 60).
Totale kosten voor (de op dit moment beschikbare) 7 mineralen en spoorelementen: losse verkoop € 840. Een jaarabonnement op VoedingOnline is dan echter voordeliger. Dit kost € 375 voor het 1e jaar en daarna voor het 2e en de daarop volgende jaren € 250 per jaar.
Als een cursist de e-learning modules van alle mineralen en spoorelementen heeft gevolgd en gehaald, dan ontvangt hij/zij het eindnascholingscertificaat 'Alles over Mineralen en Spoorelementen'.
Prijzen exclusief 9% BTW.
De 'E-learning module Thiamine' (inclusief het e-book 'Alles over Thiamine') wordt u gratis aangeboden door VoedingOnline.

 

Accreditatie

De Stichting Deskundigheidsbevorderende Actitiviteiten Paramedici (StADAP) heeft voor diŽtisten accreditatie verleend (8 accreditatiepunten per mineraal en spoorelement) (ID nummer 508953 tot 04-08-2025).
Van 02-08-2021 tot 02-08-2023 waren deze e-learning modules geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 427070.
Van 01-08-2019 tot 02-08-2021 waren deze e-learning modules geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 369545.
Van 02-07-2018 tot 01-08-2019 waren deze e-learning modules geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 324131.
Van 01-07-2016 tot 02-07-2018 waren deze e-learning modules geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 252604.
Van 01-06-2012 tot 01-07-2016 waren deze e-learning modules geaccrediteerd bij het StADAP onder ID nummer 109346.

 

Onafhankelijk

De inhoud van de e-books en de e-learning modules wordt niet beÔnvloed door de farmaceutische industrie en/of voedingsindustrie.
VoedingOnline onderschrijft de Health On the Net (HON)-code, die is opgesteld door de HON Foundation.

 

E-learning modules

 

 

30 mei 2023


Terug