Opzeggen jaarabonnement VoedingOnline

 

Een jaarabonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode die op de desbetreffende factuur staat vermeld.

Abonnementen worden na afloop van de abonnementstermijn telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden tenzij het abonnement ten minste 1 maand voor het einde van de lopende abonnementstermijn is opgezegd via het bijgevoegde opzeggingsformulier.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of per fax opzeggen bij het volgende adres:
VoedingOnline
Boschsloot 27, 3474 HJ Zegveld
Fax. 0348 - 69 11 14

 

U ontvangt altijd een bevestiging van uw opzegging. Heeft u na een week nog niets ontvangen? Neem dan contact met ons op: uw opzegging is dan waarschijnlijk niet aangekomen en niet in behandeling genomen. Alleen onze bevestiging telt als bewijs van opzeggen.

 

 

1 januari 2021


Terug