Optimale vitamine-D-status

19 maart 2012

Wat is de optimale vitamine-D-status in de preventie en behandeling van ziekten?

 

Er komen steeds meer gegevens beschikbaar over de optimale vitamine-D-status in de preventie en behandeling van ziekten.

In het e-book Alles over Vitamine D wordt per ziektebeeld aangegeven welke gegevens hierover bekend zijn.

Uit recente literatuur blijkt dat het belangrijk is te streven naar een vitamine-D-status (serum 25(OH)D) voor gezonde personen van > 80 nmol/l.

De Nederlandse Gezondheidsraad (2008) gaat nog uit van de volgende getallen:
Zuigelingen 0-1 jaar: > 20 nmol/l
Meisjes en vrouwen 1-50 jaar en jongens en mannen 1-70 jaar: > 30 nmol/l
Vrouwen > 50 jaar en mannen > 70 jaar: > 50 nmol/l

De Amerikaanse aanbevelingen (2010) gaan uit van een vitamine-D-status van > 50 nmol/l (ofwel 20 ng/ml) voor iedere leeftijdsgroep.

Bij het bestuderen en interpreteren van de literatuur is het belangrijk de verschillende eenheden van de vitamine-D-status in acht te nemen. In Amerika wordt bijvoorbeeld de vitamine-D-status uitgedrukt in ng/ml en in Nederland in nmol/l (10 ng/ml = 25 nmol/l).

Op dit moment werkt de Gezondheidsraad aan nieuwe vitamine-D-aanbevelingen die medio 2012 worden verwacht.

 

Overige informatie

Bronnen

Reacties

Zelf een reactie toevoegen

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.