Rapport over consultatieronde over vitamine-D-suppletieadvies is verschenen

1 juli 2011

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het Voedingscentrum de knelpunten over het vitamine-D-suppletieadvies van de Gezondheidsraad uit 2008 geļnventariseerd en mogelijke oplossingen hiervoor aangedragen.

 

Op 2 februari 2011 maakten wij melding over de consultatieronde over het vitamine-D-suppletieadvies door het Voedingscentrum en wat hieraan vooraf ging.

Het rapport naar aanleiding van deze consultatieronde is onlangs verschenen.

Het Voedingscentrum heeft gesprekken gevoerd met diverse beroepsgroepen die zich bezig houden met zwangeren, zogenden, kinderen van 0-4 jaar, ouderen, niet-westerse bevolkingsgroepen. Daarnaast zijn algemene beroepsgroepen geconsulteerd zoals het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging van Diėtisten (NVD) en de GGD’s van Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.

 

Uit deze consultatieronde komen onder andere de volgende knelpunten naar voren:

  • Het vitamine-D-suppletieadvies van de Gezondheidsraad uit 2008 wordt niet eenduidig uitgedragen door de verschillende beroepsgroepen
  • De regie ten aanzien van de suppletieadviezen ontbreekt; geen enkele beroepsgroep voelt zich hier specifiek voor verantwoordelijk en communicatie hierover tussen verschillende beroepsgroepen ontbreekt
  • Landelijke voorlichtingsmaterialen voor de doelgroepen die extra vitamine D (en vitamine K) moeten gebruiken ontbreken
  • Er zijn praktische onduidelijkheden m.b.t. suppletieadviezen van vitamine D en vitamine K

 

Het gehele rapport (met meer specifieke informatie die naar aanleiding van deze consulatieronde naar voren is gekomen) is te lezen in:

Rapportage consultatieronde vitamine D-suppletieadviezen (inclusief vitamine K)

 

De vraag is nu wanneer dit rapport een vervolg krijgt. Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.
Wat moet er volgens u nu gaan gebeuren? Geef uw mening onderaan dit artikel of geef ons uw mening door.

 

Overige informatie

Bronnen

Reacties

Zelf een reactie toevoegen

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.