Ultrafijnstof schadelijk voor gezondheid

15 september 2021

De Gezondheidsraad dringt aan om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te beschermen.

Vergroting

 

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ultrafijnstof schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Daarom adviseert de Gezondheidsraad de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maatregelen te nemen die de uitstoot van ultrafijnstof terugdringen en de blootstelling eraan verminderen.

 

Schone Lucht Akkoord

In 2020 ondertekenden de rijksoverheid, gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord, waarin een pakket aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren is aangekondigd. Aanvullende maatregelen zijn nodig voor de aanpak van ultrafijnstof, een mengsel van deeltjes die kleiner zijn dan 0,1 micrometer en die vrijkomen bij allerlei verbrandingsprocessen. Deze deeltjes zijn zo klein dat ze na inademing diep in de longen terechtkomen, waarna ze via de bloedbaan elders in het lichaam invloed kunnen hebben.

 

Schadelijke effecten van ultrafijnstof

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen ultrafijnstof in de buitenlucht en de gezondheid. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof een negatieve invloed heeft op de gezondheid, met name op de luchtwegen, hart en bloedvaten en de ontwikkeling en groei van de foetus. Dit komt boven op de effecten van andere componenten van luchtverontreiniging, zoals fijnstof (deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer) en stikstofdioxide.

 

Vervuilers van ultrafijnstof

De concentratie ultrafijnstof is in de buurt van bronnen zoals weg- en vliegverkeer en industrie het hoogst. De Gezondheidsraad doet aanbevelingen om de uitstoot daar te beperken, bijvoorbeeld door minder gebruik te maken van vliegtuigbrandstof met een hoog zwavelgehalte. Ook het stellen van eisen aan de uitstoot van diverse bronnen kan bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid ultrafijnstof. Ook adviseert de Gezondheidsraad structurele monitoring van de ultrafijnstofconcentraties in Nederland.

Niveaus van ultrafijnstof in Nederland variŽren sterk

Bron: Gezondheidsraad

 

Overige informatie

Bronnen

Reacties

Zelf een reactie toevoegen

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.