Verwijzing door huisarts naar leefstijlprogramma’s

20 november 2018

Meer kennis bij huisartsen over leefstijlinterventies en een objectieve screening, kan het aantal effectieve verwijzingen naar interventies verhogen.

 

Adrie Bouma deed onderzoek naar de verwijsrol van huisartsen en de effectiviteit van leefstijlprogramma’s.

 

Verwijsrol van huisartsen

Uit haar onderzoek blijkt dat huisartsen onvoldoende mogelijkheden hebben om een objectieve screening te maken van geschikte patiënten om een leefstijlprogramma te volgen. Ook zijn huisartsen vaak niet gemotiveerd en hebben ze niet de juiste middelen om door te verwijzen. Ook hebben ze weinig kennis over welke interventies effectief en succesvol zijn.

Bouma laat zien dat huisartsen vooral doorverwijzen als er bij een patiënt een duidelijke fysieke indicatie van een ziekte is en dat zij weinig preventief doorverwijzen. Huisartsen bleken vaker te verwijzen als ze zelf een gezonde leefstijl hebben, genoeg bewegen en gezond voedingspatroon hebben.

 

Barričres en motivatie van deelnemers

De combinatie van motivatie van een deelnemer om te bewegen en de barričres die een deelnemer opwerpt tegen bewegen bepalen het succes ervan. Uit Bouma’s onderzoek blijkt dat de begeleiding van deelnemers zich tot nu toe vooral richt op hun motivatie, wat alleen effectief is op de korte termijn. Bouma laat in haar onderzoek zien dat het voor de lange termijn effectiever is om deelnemers te begeleiden in de barričres die bewegen belemmeren.

Ze ontwikkelde een nieuwe methode van gedragsverandering, de barričre-aanpak. Deze bestaat uit 4 strategieën:

  • het aanleren van andere manieren om leefstijldoelen te bereiken, om daarmee barričres te omzeilen;
  • het doel veranderen om daarmee barričres van deelnemers te verlagen;
  • barričre-percepties van deelnemers te veranderen;
  • deelnemers de investeringen en de gevolgen om hun doel te bereiken, te leren accepteren.

 

Bouma volgde deelnemers aan leefstijlinterventies 2 jaar lang. Uit haar onderzoek blijkt dat de deelnemers die met deze nieuwe methode begeleid werden in het leren omgaan met hun barričres, langere tijd actief bleven en een hogere kwaliteit van leven ervaarden.

 

Effectiviteit programma’s verbeteren

Bouma pleit er voor om een korte check van de leefstijl van patiënten op te nemen in het protocol voor huisartsen. Ook vindt Bouma dat leefstijlverandering door meer artsen als behandeloptie moet worden gezien, naast de reguliere zorg. Zij is er voorstander van om officiële richtlijnen en hulpmiddelen voor het screenen van geschikte patiënten te ontwikkelen. Hierdoor hebben huisartsen een indicatie voor een doorverwijzing, zodat meer mensen worden bereikt.

Verder moet volgens Bouma informatie over leefstijlprogramma’s worden aangeboden aan de eerstelijnsgezondheidszorg in Nederland, zodat hun kennis over deze interventies zich vergroot. Bouma bepleit ten slotte dat de huisartsen nauw moeten samenwerken met andere zorgprofessionals gespecialiseerd in gedragsverandering, die de interventies begeleiden.

 

Adrie Bouma studeerde Bewegingswetenschappen aan de Rijkuniversiteit Groningen en promoveert 21 november 2018 op haar proefschrift The barrier-belief approach, a new perspective of changing behavior in primary care.

Bron: UMCG

 

 

Gerelateerd nieuws:

 

Reacties

Zelf een reactie toevoegen

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.