Scholingskosten zijn fiscaal aftrekbaar

16 november 2009

Lees meer over de mogelijkheden om scholingskosten af te trekken van uw praktijkwinst.

 

Scholingskosten kunnen worden verdeeld in:

  • kosten voor scholingen gericht op persoonlijke ontwikkeling;
  • beroepsmatige scholingskosten.

 

Persoonlijke ontwikkeling
Als u als (para)medisch ondernemer uitgaven doet waarbij de verbetering van uw persoonlijke vaardigheden voorop staat, dan zijn deze kosten niet aan te merken als zakelijke kosten. Deze kosten zijn daarom niet aftrekbaar van de praktijkwinst. Wél kunnen deze kosten worden aangemerkt als ‘scholingskosten’ en die zijn onder voorwaarden (beperkt) een persoonlijke aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting.

 

Beroepsmatige scholingen
Worden met een scholing bestaande kennis en vaardigheden op peil gehouden, dan zijn deze kosten volledig aftrekbaar van uw praktijkwinst.

Het ‘op peil houden’ van bestaande kennis omvat ook het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen en inzichten, het opfrissen van uw vak, het moderniseren van uw kennis, en ook het voorkomen dat uw vakontwikkeling achteruit gaat.

Kosten die gemaakt worden om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, ook al zijn ze gericht op het beroep, behoren niet tot de kosten van de onderneming. Voor deze kosten gelden dezelfde bepalingen als voor de kosten van scholingen gericht op persoonlijke ontwikkeling. Dit is echter een minder gunstige aftrekmogelijkheid.

 

E-learning modules VoedingOnline
Als u bij de E-learning modules (inclusief bijbehorende e-books) van VoedingOnline aangeeft dat deze vallen onder de beroepsmatige scholingen waarmee u bestaande kennis ‘op peil houdt’, dan kunt u de kosten van een jaarabonnement VoedingOnline volledig aftrekken van uw praktijkwinst.

 

Reacties

Zelf een reactie toevoegen

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.