Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


2.4 Lichaamsvoorraden

De hoeveelheid thiamine in het lichaam van een volwassene bedraagt slechts 25-30 mg (Gezondheidsraad 2000 - Voedingsnormen, Thurnham D.I. 2000, EFSA 2016 - Thiamin).

 

Thiaminedifosfaat

Circa 80% van de thiaminehoeveelheid in het lichaam is thiaminedifosfaat (TDP) (ook wel genoemd thiaminepyrofosfaat (TPP)). Hoge concentraties thiaminedifosfaat worden gevonden in de hartspier (2-3 Ķg/g), de hersenen, lever en nieren (1 Ķg/g), de skeletspier (0,5 Ķg/g) en de erytrocyten. Gezien de grote hoeveelheid skeletspieren in het lichaam bevindt de grootste hoeveelheid thiaminedifosfaat zich in de skeletspieren (circa 50% van de totale thiaminehoeveelheid in het lichaam) (Manzetti S. 2014).

 

Thiaminetrifosfaat

Thiaminetrifosfaat (TTP) in het zenuwweefsel neemt ongeveer 10% in van de thiaminehoeveelheid in het lichaam.

 

Thiamine en thiaminemonofosfaat

Het overige deel thiamine (circa 10%) circuleert in het bloed als vrij thiamine, thiaminemonofosfaat (TMP) en thiaminedifosfaat (TDP) gebonden aan albumine.

 

Lichaamsvoorraad in tijd

Thiamine heeft een relatief hoge omzettingssnelheid, zodat bij personen die een thiaminevrije voeding gebruiken veranderingen in biochemische parameters en (overigens vage) klinische deficiŽntieverschijnselen al na 2-3 weken aantoonbaar zijn. Een continu aanbod van thiamine in de voeding is daarom noodzakelijk (Voedingsraad 1992 - Voedingsnormen, Gezondheidsraad 2000 - Voedingsnormen).

 

Bronnen


Reacties tonen.