Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


2.2 Vertering en absorptie

Gefosforyleerd thiamine wordt door pancreas nucleotide pyrofosfatase of alkaline fosfatase ontdaan van fosfor (Pácal L. 2014).

De absorptie van thiamine vindt voornamelijk plaats in het bovenste deel van de dunne darm via actieve en passieve diffusie.

De actieve absorptie vindt voornamelijk plaats via de thiaminetransporter ThR-1 (gecodeerd door het SLC19A2 gen) en voor een kleiner deel door de thiaminetransporter ThR-2 (gecodeerd door het SLC19A3 gen) (Said H.M. 2011). Het transport vanuit de darmepitheelcellen naar het bloed vindt plaats via de thiaminetransporter ThR-1 (Said H.M. 2011).

Bij een lage dosis thiamine (tot 2 mg thiamine per maaltijd) wordt thiamine actief geabsorbeerd waarbij natriumafhankelijk adenosine trifosfatase (ATPase) wordt gebruikt.

Bij een hoge dosis (> 5 mg thiamine per dag) vindt passieve absorptie plaats, het actieve mechanisme is dan oververzadigd.

Bij een normale thiaminehoeveelheid in de voeding is de absorptie meer dan 80%. Het absorptiepercentage vermindert echter bij hogere doses (Thurnham D.I. 2000, Alpers D.H. 1995). De thiamine-absorptie neemt toe bij een thiaminedeficiëntie in het lichaam en neemt af door veroudering, diabetes, schildklierhormoon, alcoholgebruik (zie alcohol) en anti-thiamine factoren (zie anti-thiamine factoren) (Said H.M. 1999, Rindi G. 2000, CVZ 2003 - Diagnostisch Kompas, EFSA 2016 - Thiamin).

De darmflora in de dikke darm produceert thiamine (zie figuur 5). Eerst dacht men dat dit nauwelijks werd geabsorbeerd (Gezondheidsraad 2000 - Voedingsnormen). Onderzoeken geven echter aan dat er toch absorptie kan plaatsvinden en dat dit kan bijdragen aan de thiaminehomeostase in het lichaam (Said H.M. 2006, Said H.M. 2011, Said H.M. 2013, Magnúsdóttir S. 2015, LeBlanc J.G. 2017). Daarnaast is een absorptiecarrier voor thiaminedifosfaat (TDP) ontdekt op de colonmucosacellen (gecodeerd door het SLC44A4 gen) (Nabokina S.M. 2015).

Figuur 5: De darmflora produceert thiamine

De darmflora produceert thiamine

 

Bronnen


Reacties tonen.