Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


2.1 Fysiologische betekenis

Thiamine (als thiaminedifosfaat) functioneert als co-enzym bij een groot aantal enzymreacties in het koolhydraatmetabolisme, waaronder het pyruvaatdehydrogenase in de glycolyse, het α-ketoglutaraatdehydrogenase in de citroenzuurcyclus en het transketolase in de pentosefosfaatcyclus.

Daarnaast is thiamine als co-enzym betrokken bij het vertakte-keten-α-ketozurendehydrogenase in het metabolisme van de vertakte-keten-aminozuren (leucine, isoleucine en valine) (zie verder metabolisme).

Thiaminedifosfaat (TDP) is nodig voor het functioneren van de hersenen en zenuwen aangezien acetyl-coA en α-ketoglutaraat nodig zijn voor de productie van de neurotransmitters acetylcholine en gamma-aminoboterzuur (GABA; γ-aminobutyric acid (EFSA 2016 - Thiamin).

Tevens speelt thiamine, waarschijnlijk in de vorm van thiaminetrifosfaat, een rol bij de prikkelgeleiding in de zenuwcel (Gezondheidsraad 2000 - Voedingsnormen, Strack van Schijndel R.J.M. 2000, CVZ 2003 - Diagnostisch Kompas, Lonsdale D. 2006).

De functies van thiamine staan schematisch weergegeven in figuur 4.

Figuur 4: De functies van thiamine

De functies van thiamine

 

Bronnen


Reacties tonen.