Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


1.2 Eigenschappen

1 mmol thiaminehydrochloride weegt 337,3 mg (SCF 2001 - Vitamin B1).

Thiamine is een in water oplosbaar vitamine en komt in plantaardige producten voornamelijk voor in vrije vorm (zie figuur 2).

In dierlijke producten komt thiamine bijna uitsluitend voor in gefosforyleerde vorm, voornamelijk als thiaminedifosfaat (ook wel genoemd thiaminepyrofosfaat).

Thiamine wordt vernietigd of geÔnactiveerd door verhitting (koken of pasteurisatie), basische oplossingen, ioniserende stralen of ultraviolet licht (Goldsmith G.A. 1975, Gubler C.J. 1991, Voedingsraad 1992 - Voedingsnormen, SCF 2001 - Vitamin B1).

Door koken/bereiden van een maaltijd gaat circa 36% van de thiaminehoeveelheid verloren (Hoorn R.K.J. 1976).

In zuur milieu (pH < 5,0) is thiamine stabiel, zelfs bij verhitting tot 100 °C (Voedingsraad 1992 - Voedingsnormen, SCF 2001 - Vitamin B1).

Onder invloed van anti-thiamine factoren (zoals sulfiet, cafeÔnezuur, tannine en het enzym thiaminase (aanwezig in onder andere bepaalde vissoorten)) wordt thiamine ontleed of omgezet. Hierdoor gaat de biologische activiteit verloren (Voedingsraad 1992 - Voedingsnormen, SCF 2001 - Vitamin B1, EFSA 2016 - Thiamin) (zie verder anti-thiamine factoren).

Figuur 2: Thiamine komt in vrije vorm voor in plantaardige producten

Thiamine in plantaardige producten

 

Bronnen


Reacties tonen.