Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


5.4.6 Vermoeidheid

Een thiaminedeficiŽntie kan leiden tot vermoeidheid en spierzwakte (zie deficiŽntieverschijnselen).

Bij verschillende patiŽntengroepen met vermoeidheid leidt thiaminesuppletie tot een vermindering van de vermoeidheid. De studies zijn echter gebaseerd op case reports met kleine groepen patiŽnten. In deze studies wordt uitgegaan van orale thiaminesuppletie (600-1.800 mg/dag) of intraveneuze thiaminesuppletie (1-2x per week 100 mg).

Bij deze patiŽnten is geen thiaminedeficiŽntie in het bloed aanwezig. De onderzoekers suggereren dat het actieve thiaminetransport de lichaamscellen in, bij bepaalde patiŽntengroepen niet goed verloopt. Door een hogere thiamineconcentratie in het bloed, kan thiamine via passief transport de lichaamscellen in waardoor het thiaminetekort in de lichaamscellen wordt opgeheven (zie metabolisme).

Bij de volgende patiŽntengroepen zijn gunstige resultaten beschreven:

 


Bronnen


Reacties tonen.