Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


5.2.8 Kaasmolaren

Bij kinderen kunnen stoornissen optreden in de ontwikkeling van het tandglazuur van het melkgebit waardoor 'kaasmolaren' ontstaan. Kaasmolaren zijn vatbaarder voor tandcariŽs (Beentjes V.E. 2002).

Momenteel is nog niet precies duidelijk hoe kaasmolaren ontstaan, maar waarschijnlijk gaat het om een combinatie van factoren. Zo blijkt bijvoorbeeld alcoholgebruik door de moeder, ziekten tijdens de eerste levensjaren en antibioticagebruik op jonge leeftijd het risico op kaasmolaren te vergroten (Beentjes V.E. 2002, Alaki S.M. 2009). Al deze factoren kunnen een negatieve invloed hebben op de thiaminestatus. Alcoholgebruik door de moeder verlaagt de thiaminestatus bij moeder en kind (zie alcoholisten). Ook een ernstige ziekte verlaagt de thiaminestatus (zie intensive care) en antibioticagebruik heeft een negatief effect op de darmflora van het kind en daarmee op de thiamineproductie door de darmflora (zie zuigelingen).

Onderzoek geeft aan dat voldoende thiamine belangrijk is bij de ontwikkeling van het tandglazuur van het melkgebit. Een thiaminedeficiŽntie op de zuigelingenleeftijd leidt namelijk tot stoornissen in de glazuurvorming van het melkgebit (Moskovitz M. 2016).

Meer aandacht voor thiaminestatus van zuigelingen is daarom belangrijk (zie zuigelingen).

 

Bronnen


Reacties tonen.