Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


4.3.2 Interacties met medicijnen

 

Lisdiuretica

Chronisch gebruik van lisdiuretica (furosemide, bumetanide en etacrynezuur) kunnen leiden tot een thiaminedeficiŽntie. Door een toename van de urineproductie wordt de reabsorptie van thiamine door de nier belemmerd en daardoor neemt de thiamine-uitscheiding met de urine toe (Hendler S.S. 2008, Katta N. 2016).

Daarnaast remt furosemide de thiamine-opname in de hartspier (Zangen A. 1998, Katta N. 2016) (zie verder hartfalen).

 

Digoxine

Digoxine remt de thiamine-opname in de hartspier (Zangen A. 1998) (zie verder hartfalen).

 

Anti-epileptica

Lage thiaminewaarden zijn gerapporteerd bij chronisch gebruik van anti-epileptica (vooral fenytoÔne) (Botez M.I. 1982, Botez M.I. 1991) (zie verder epilepsie).

 

Cytostatica

Cytostatica (zoals 5-fluoro-uracil en ifosfamide) kunnen leiden tot een thiaminedeficiŽntie (Aksoy M. 1980, Langer C.J. 1996, Kondo K. 1996, Buesa J.M. 2003, Hamadani M. 2006, Cho I.J. 2009, Ames B. 2010, Lombardi G. 2010, Kwon K.A. 2010, Zastre J.A. 2013, Zeng K.L. 2015). Door deze cytostatica wordt thiamine in verhoogde mate in de kankercellen opgenomen en omgezet in thiaminedifosfaat. Hierdoor kan in de rest van het lichaam een thiaminedeficiŽntie ontstaan (Heier M.S. 1980) (zie verder kanker).

 

Salbutamol

Salbutamol (bŤta2-sympathicomimetica) kan een thiaminedeficiŽntie verergeren. Salbutamol stimuleert de glycogenolyse en lipolyse met als gevolg hyperglykemie en daarmee een toegenomen aanbod van pyruvaat dat in afwezigheid van thiamine, in lactaat wordt omgezet. Hierdoor kan een lactaatacidose ontstaan (Groeneveld J.H.M. 2003).

 

Omeprazol

Van omeprazol (maagzuurremmer) is beschreven dat dit transketolase (thiamine-afhankelijke enzym) kan remmen (Nixon P.F. 1992).

 

HAART (highly active anti-retroviral therapy)

Daarnaast komt lactaatacidose regelmatig voor bij patiŽnten met HIV of AIDS die langdurig met HAART (highly active anti-retroviral therapy) worden behandeld. Dit is een levensbedreigende situatie. Een thiaminedeficiŽntie kan lactaatacidose uitlokken en thiaminesuppletie is dan zinvol, maar ook in de preventie van lactaatacidose kan thiaminesuppletie zinvol zijn (Schramm C. 1999, Arici C. 2001, McComsey G.A. 2002, Bowers J.M. 2004, Shanina E. 2008) (zie verder HIV en AIDS).

 

Bronnen


Reacties tonen.