Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


6.4 Voorzorgsmaatregelen

 

Medisch toezicht

Het gebruik van thiamine in de behandeling van een thiaminedeficiŽntie, lactaatacidose ten gevolge van een thiaminedeficiŽntie, Wernicke-Korsakov-syndroom, Wernicke's encefalopathie, Korsakov's psychose of ander medische condities dient alleen te gebeuren onder medisch toezicht (Hendler S.S. 2008).

 

Zwangeren en lacterenden

Supplementen voor zwangeren en lacterenden bevatten veelal maximaal 3 mg thiamine per dag. Zwangeren en lacterenden dienen maximaal 3 mg thiamine in een supplement te gebruiken tenzij de arts anders voorschrijft (Hendler S.S. 2008).

 

Parenterale voeding

PatiŽnten die voor hun thiaminedeficiŽntie worden behandeld met parenteraal thiamine, dienen de thiamine te krijgen toegediend voordat zij parenteraal glucose ontvangen. Indien eerst glucose wordt toegediend, kan een ernstige lactaatacidose ontstaan (Hendler S.S. 2008).

 

Ileostoma

Als thiaminesupplementen (of vitamine-B-tabletten met thiamine) worden gegeven aan patiŽnten met een ileostoma, kan dit geurvorming geven omdat thiamine zwavel bevat (Farmer L.J. 1994).

 


 

Bronnen


Reacties tonen.