Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


5.3.15 Ouderen

Ouderen hebben een hoger risico om een thiaminedeficiŽntie te krijgen dan jongeren (Wilkinson T.J. 2000).

 

Afname thiamine-absorptie

Bij veroudering neemt de thiamine-absorptie af. Om deze reden blijft de aanbevolen hoeveelheid thiamine bij het ouder worden gelijk en neemt deze niet af zoals de energiebehoefte. De thiaminebehoefte in verhouding tot hun energiebehoefte, is daarom hoger bij ouderen dan bij jong volwassenen (SchŁmann K. 1999, Rindi G. 2000, Gezondheidsraad 2000 - Voedingsnormen, CVZ 2003 - Diagnostisch Kompas).

 

Lage energie-inname

Daarnaast hebben zieke ouderen en hoogbejaarden vaak een zeer lage voedselinname (en daarmee ook een lage thiamine-inname) terwijl de thiaminebehoefte gelijk blijft (O'Rourke N.P. 1990, Berner Y.N. 2002, Roy M.A. 2006, Lengyel C.O. 2008, Ito Y. 2012, Jyvškorpi S.K. 2015).

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de dagelijkse thiamine-inname van ouderen in het verpleeghuis en serviceflat en zelfstandig wonend ligt op respectievelijk 0,65 mg, 0,85 mg en 1,06 mg (Houten P. van 1995). De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid thiamine voor personen > 70 jaar ligt op 1,1 mg (Gezondheidsraad 2000 - Voedingsnormen).

Vooral ouderen met een energie-inname van < 1.500 kcal/dag hebben een te lage thiamine-inname (Groot C.P. de 1999).

 

Voedselkeuze

Ook voedselkeuze kan leiden tot een lagere thiaminestatus.

Zo kan een toename van het gebruik van kant-en-klaar maaltijden door ouderen leiden tot een hogere sulfietinname. Dit heeft een negatief effect heeft op de thiaminebeschikbaarheid (Hoffman R. 2016 - convenience) (zie figuur 23 en anti-thiamine factoren).

Daarnaast kan een verlaging van de inname van vers varkensvlees bijdragen tot een lagere thiamine-inname (Hoffman R. 2016).

Verder kan een hoge alcoholinname, een negatief effect op de thiaminestatus hebben (zie alcohol).

Figuur 23: Kant-en-klaar maaltijden kunnen een negatief effect hebben op de thiaminebeschikbaarheid

Kant-en-klaar maaltijden kunnen een negatief effect hebben op de thiaminebeschikbaarheid

 

Thiamine-inname

Uit een systematische review blijkt dat 50% van de oudere mannen (≥ 65 jaar) en 39% van de oudere vrouwen, niet de thiamine-aanbeveling haalt (Borg S. ter 2015).

 

Diureticagebruik

Een andere oorzaak van een thiaminedeficiŽntie bij ouderen is het gebruik van diuretica (Suter P.M. 2000, McCabe-Sellers B.J. 2005) (zie verder hartfalen).

 

ThiaminedeficiŽntie

Bij zieke ouderen komt bij 30-40% een (veelal milde) thiaminedeficiŽntie voor (Basu T.K. 1976, O'Keeffe S.T. 1994, Chen M.F. 1996, Pepersack T. 1999, Lee D.C. 2000, O'Keeffe S.T. 2000, Selvaag E. 2002). Een milde thiaminedeficiŽntie is geassocieerd met de volgende symptomen: slapeloosheid, malaise, gewichtsverlies, geÔrriteerdheid en verwardheid (Wilkinson T.J. 1997).

Uit suppletiestudies blijkt dat orale thiaminesuppletie (10 mg thiamine/dag) gedurende 6-12 weken bij een milde thiaminedeficiŽntie kan leiden tot een verbetering van het slaappatroon, een toename van de activiteiten en een verbetering van de kwaliteit van leven (Smidt L.J. 1991, Wilkinson T.J. 1997).

Daarnaast is een hogere thiamine-inname geassocieerd met een lager overlijdensrisico bij ouderen (Huang Y.C. 2012) en een verlaagd risico op dementie (zie dementie).

 

Bronnen


Reacties tonen.