Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


5.3.13 HIV en AIDS

Een thiaminedeficiŽntie komt bij HIV (humaan immunodeficiŽntie virus)- en AIDS (acquired immune deficiency syndrome)-patiŽnten frequent voor. Deze deficiŽntie wordt met name veroorzaakt door een verminderde voedselinname en het katabolisme. Bij deze patiŽnten wordt thiaminesuppletie geadviseerd (Butterworth R.F. 1991, Mouly S. 1996, MŁri R.M. 1999, Lu'o'ng K.V. 2013).

Een ernstige thiaminedeficiŽntie kan onder andere leiden tot ernstige neurologische problemen, cognitieve achteruitgang en dementie bij patiŽnten met HIV of AIDS (Boldorini R. 1992, Butterworth R.F. 2003, Desjardins P. 2005, Mulholland P.J. 2006, Tattevin P. 2006, Larsen T.R. 2013).

Bij 60% van de patiŽnten met AIDS wordt dementie gezien. Alhoewel HIV infecties en lymfomen in de hersenen hieraan bijdragen, kan ook een thiaminedeficiŽntie leiden tot deze complicatie (Larsen T.R. 2013).

Daarnaast komt lactaatacidose regelmatig voor bij patiŽnten met HIV of AIDS die langdurig met HAART (highly active anti-retroviral therapy) worden behandeld. Dit is een levensbedreigende situatie. Een thiaminedeficiŽntie kan lactaatacidose uitlokken en thiaminesuppletie is dan zinvol, maar ook in de preventie van lactaatacidose kan thiaminesuppletie zinvol zijn (Schramm C. 1999, Arici C. 2001, McComsey G.A. 2002, Bowers J.M. 2004, Shanina E. 2008).

Er zijn echter onderzoekers die standaard thiaminesuppletie adviseren aan alle nieuw gediagnostiseerde HIV-patiŽnten (Hendler S.S. 2008).

Uit epidemiologisch onderzoek blijkt namelijk dat patiŽnten die de hoogste thiamine-inname hebben, de minste progressie van de ziekte vertonen (Tang A.M. 1993). Daarnaast komt uit een suppletiestudie naar voren dat thiaminesuppletie (> 7,5 mg thiamine/dag) leidt tot verbeterde overlevingskans (Tang A.M. 1996).

Verder blijkt uit een 2-jarig suppletie-onderzoek bij 878 volwassen HIV-patiŽnten met een multivitaminesupplement met selenium (met 20 mg thiamine) dat het immuunsysteem van de groep die multivitamines met selenium ontving het best functioneerde (in vergelijking met de groepen die alleen multivitamines, alleen selenium of een placebo ontvingen). Door een betere functionerend immuunsysteem kan de progressie van het HIV-virus worden vertraagd (Baum M.K. 2013).

Gezien de ernstige neurologische effecten van een thiaminedeficiŽntie, is het bepalen en monitoren van de thiaminestatus van patiŽnten met HIV of AIDS en zo nodig thiaminesuppletie zinvol (Lu'o'ng K.V. 2013) (zie figuur 21).

Figuur 21: Aandacht voor de thiaminestatus van patiŽnten met HIV of AIDS is zinvol

Aandacht voor de thiaminestatus van patiŽnten met HIV of AIDS is zinvol

 

Bronnen


Reacties tonen.