Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


5.3.4 Sporters

Lichamelijke activiteiten beÔnvloeden de metabole omzettingen waarbij thiamine betrokken is. Hierdoor is de thiaminebehoefte verhoogd gedurende inspanning (Shibata K. 2013).

De thiaminebehoefte is afhankelijk van de energie-inname. Aangezien de energie-inname toeneemt als meer lichamelijke activiteiten worden verricht, zal daarmee ook de thiamine-inname toenemen (Manore M.M. 2000).

Daarnaast blijkt uit dierexperimenteel onderzoek dat de thiamine-uitscheiding via de urine toeneemt bij reguliere sporttraining (Kim Y.N. 2015).

Onderzoek bij zwemmers geeft aan dat bij intensieve trainingen de thiaminestatus daalt (Sato A. 2011).

De thiaminestatus kan gevaar lopen als actieve personen hun energie-inname beperken of een eenzijdige voeding gebruiken waardoor wel de energie-inname maar niet de thiamine-inname wordt verhoogd (Manore M.M. 2000, Woolf K. 2006).

Er zijn studies gedaan waarbij gekeken is naar de effecten van een lage thiamine-inname op de lichamelijke activiteiten. Als gedurende 8 weken de thiamine-inname (inclusief riboflavine, vitamine B6 en vitamine C) werd beperkt tot maximaal 32,5% van de aanbevelingen dan werd een vermindering van de fysieke prestatie gevonden (Beek E.J. van der 1988). In een latere studie waarbij gedurende 11 weken de thiamine-inname (inclusief riboflavine en vitamine B6) werd beperkt tot maximaal 55% van de aanbevelingen werd echter geen significante vermindering van de fysieke prestatie gevonden (Beek E.J. van 1994).

Studies waarbij thiamine werd gesuppleerd lieten geen effecten zien op de fysieke prestaties (Webster M.J. 1997, Webster M.J. 1998).

Thiaminesuppletie laat echter wel een vermindering zien van de lactaat- en ammoniakconcentratie en de vermoeidheidsklachten na een fysieke inspanning (Suzuki M. 1996, Choi S.K. 2013).

 

Bronnen


Reacties tonen.