Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


5.3.3 Nierziekten

PatiŽnten met een nierinsufficiŽntie en dialyse verliezen via het dialysaat thiamine (Heinz J. 2008, Wiesen P. 2011). Vooral bij continue dialyse is het thiamineverlies groot (Coveney N. 2011). Per dag bedraagt het thiamineverlies gemiddeld circa 4 mg (Berger M.M. 2004).

Daarnaast bevat de voeding van nierpatiŽnten vaak een laag gehalte aan B-vitamines (met name door de voedingsmiddelenkeuze door de dieetbeperkingen zoals een kaliumbeperking). DialysepatiŽnten hebben daarom een verhoogde kans op een thiaminedeficiŽntie als geen thiamine wordt gesuppleerd (Jagadha V. 1987, Descombes E. 1993, Hung S.C. 2001 - 427-430, Hung S.C. 2001 - 941-947, Bovio G. 2016).

In het protocol van de Dialyse Groep Nederland werd een dagelijkse orale suppletie van 1,5-3,0 mg thiamine geadviseerd (Dialyse Groep Nederland 2000). De 'European Best Practice Guideline (EBPG) on Nutrition' adviseert een dagelijkse orale suppletie van 1,1-1,2 mg thiamine (Fouque D. 2007). Dit advies is overgenomen in de nieuwe 'Richtlijn Voeding en Vitaminesuppletie' van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN 2014).

Voor een groot deel van de hemodialysepatiŽnten lijkt een lage thiaminesuppletiehoeveelheid voldoende (Ubukata M. 2016). Toch worden regelmatig ernstige thiaminedeficiŽnties gerapporteerd bij dialysepatiŽnten (Berger M.M. 2004, Ueda K. 2006, Kittanamongkolchai W. 2013, Baracco R. 2013, Nakashima Y. 2013). Om deze reden lijkt de bepaling van de thiaminestatus nuttig (zie figuur 17).

In het verleden zijn studies gedaan met hogere thiaminesuppletiehoeveelheden in orale vorm. Hieruit bleek dat hogere thiaminehoeveelheden de thiaminewaarden van alle patiŽnten op peil hielden (200-300 mg thiamine per week ofwel 100 mg thiamine na elke hemodialyse) (Descombes E. 1993, Descombes E. 2000).

De vraag is of dergelijk hoge hoeveelheden nodig zijn omdat slechts een beperkt deel van deze hoge orale hoeveelheden geabsorbeerd wordt (vooral als het als ťťn dosis wordt toegediend) (zie verder behandeling van deficiŽntie).

Voor patiŽnten met acuut nierfalen en continue dialyse, wordt wel suppletie met 100 mg thiamine/dag geadviseerd (Wiesen P. 2011).

Figuur 17: Bepaling van de thiaminestatus bij dialysepatiŽnten

Bepaling van de thiaminestatus bij dialysepatiŽnten

 

Bronnen


Reacties tonen.