Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


5.3.2 Leverziekten

Thiamine wordt voornamelijk in de darmmucosa, erytrocyten en de lever omgezet in thiaminedifosfaat (Hens J.J.H. 2000). Er is daarom onderzoek gedaan of bij leverziekten deze omzetting in de lever nog kan plaatsvinden. Het blijkt echter dat zelfs bij ernstige leverziekten, deze omzetting nog kan plaatsvinden (Labadarios D. 1977, Graudal N. 1987, Lťvy S. 2002).

Daarnaast is er bij leververvetting een verminderde thiamine-opslagcapaciteit in de lever (Seal C.J. 1998, Morgan M.Y. 2000). Ook dit blijkt niet belangrijk te zijn bij de ontwikkeling van een thiaminedeficiŽntie op korte termijn bij leverpatiŽnten (Graudal N. 1987). Op de lange termijn raken echter wel de thiaminevoorraden uitgeput (Butterworth R.F. 2009).

Bij leverpatiŽnten komt in 8-38% van de patiŽnten een thiaminedeficiŽntie voor (Labadarios D. 1977, Sobhonslidsuk A. 2001).

Met name bij patiŽnten met levercirrose (veroorzaakt door alcohol of door hepatitis) komt een thiaminedeficiŽntie voor (Tallaksen C.M. 1992, Lťvy S. 2002) (zie figuur 16). Een oorzaak van deze thiaminedeficiŽntie is een thiaminedeficiŽnte voeding (Labadarios D. 1977, Nielsen K. 1993) en een overmatige hoeveelheid reactieve aldehyden. Daarnaast is bij een deel van de leverpatiŽnten, het alcoholgebruik een belangrijke oorzaak van de thiaminedeficiŽntie (zie verder alcoholisten).

Figuur 16: Een thiaminedeficiŽntie komt vaak voor bij patiŽnten met levercirrose

Een thiaminedeficiŽntie komt vaak voor bij patiŽnten met levercirrose

 

Uit onderzoek blijkt dat thiamine een rol speelt bij het wegvangen van reactieve aldehyden die worden gevormd door alcohol of vetperoxidatie (bij hepatitis). Bij een thiaminedeficiŽntie worden deze aldehyden onvoldoende weggevangen en kan levercirrose ontstaan (Takabe M. 1982, Ahmed N. 2005). Anderzijds leidt het wegvangen van deze reactieve aldehyden ook tot een verhoogd gebruik van thiamine (Takabe M. 1983).

Thiaminesuppletie (100 mg/dag) zou de leverschade bij leverpatiŽnten kunnen beperken (Wallace A.E. 2001, Ahmed N. 2005).

Daarnaast wordt een thiaminedeficiŽntie vaak gezien in het eindstadium leverziekten. Zowel de overmaat aan ammoniak als de thiaminedeficiŽntie leiden tot hepatische encefalopathie. Ook om deze reden wordt geadviseerd bij chronische leverziekten tijdig met thiaminesuppletie te beginnen (Butterworth R.F. 2009).

 

Bronnen


Reacties tonen.