Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


5.2.4 Loodtoxiciteit

Kinderen die chronisch worden blootgesteld aan lood (zelfs in kleine hoeveelheden) hebben meer kans op het ontwikkelen van leerachterstanden, gedragsproblemen en hebben een lager IQ (intelligentiequotiŽnt) (zie figuur 14).

Bij zuigelingen van vrouwen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan lood, kan abnormale groei en een abnormale neurologische ontwikkeling optreden.

Figuur 14: Gevolgen van loodtoxiciteit

Gevolgen van loodtoxiciteit

 

Ondanks dat het gebruik van loodverf en loodbenzine is stopgezet, blijft loodtoxiciteit een belangrijk gezondheidsprobleem van kinderen die in stedelijke gebieden leven. Uit een studie in 1999 bij 300 kinderen in de leeftijd van 1-8 jaar in stedelijke gebieden in de Verenigde Staten bleek dat bij 49% het loodgehalte in het bloed boven de huidige richtlijnen ligt, wat duidt op overmatige loodblootstelling (Bruening K. 1999).

Inmiddels is dit aantal verder gedaald. Uit onderzoek in 2007-2010 blijkt dat van de Amerikaanse kinderen van 1-5 jaar 2,6% een loodconcentratie van ≥ 5 μg/l in het bloed heeft (Council of Environmental Health 2016).

Thiamine kan het loodgehalte in de hersenen verlagen (Liao Y. 2008). Een thiaminedeficiŽntie verhoogt de neurotoxiciteit van lood (Anetor J.I. 2007) en thiaminesuppletie vermindert de neurotoxiciteit (Fan G. 2009). Daarnaast kan thiaminesuppletie de schade door de lood veroorzaakte oxidatieve stress in de lever en testes verminderen (Senapati S.K. 2000, Wang C. 2006, Wang C. 2007, Shan G. 2009) en de loodgehalten in het bloed, de nieren en botten verminderen (Kim J.S. 1990, Reddy S.Y 2010).

De pyrimidinering in thiamine gaat een interactie aan met lood waardoor de loodtoxiciteit wordt verminderd (Reddy S.Y 2010).

Kortom een goede thiaminestatus is belangrijk in de preventie van loodtoxiciteit. Daarnaast kan thiaminesuppletie een rol spelen in het behandelen van loodtoxiciteit.

 

Bronnen


Reacties tonen.