Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


4.2 Factoren die de behoefte bepalen

 

Lichaamsgewicht

De uitscheiding van thiamine in de urine is hoger bij personen met een lager lichaamsgewicht en bij personen met een hogere thiamine-inname. Bij personen met een lager lichaamsgewicht is de thiaminebehoefte waarschijnlijk lager vanwege de kleinere hoeveelheid spiermassa; circa 50% van het thiamine in het lichaam bevindt zich namelijk in spierweefsel (Gezondheidsraad 2000 - Voedingsnormen, Thurnham D.I. 2000).

 

Lichamelijke activiteit

Er is een verband tussen lichamelijke activiteit en de thiaminebehoefte.

De Gezondheidsraad vond in 2000 dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn voor de conclusie dat lichamelijk inspanning de thiaminebehoefte substantieel beÔnvloedt (Gezondheidsraad 2000 - Voedingsnormen).

De thiaminebehoefte is afhankelijk van de energie-inname. Als meer lichamelijke inspanning wordt verricht, zal vaak ook de energie-inname toenemen en daarmee ook de thiamine-inname (Manore M.M. 2000) (zie verder sporters).

In de nieuwe Europese thiamine-aanbevelingen is wel een onderscheid gemaakt in het activiteitenniveau (zie tabel 2) (EFSA 2016 - Thiamin).

 

Groeispurt tijdens de adolescentieperiode

Tijdens de adolescentieperiode treedt een groeispurt op. In deze periode is extra thiamine nodig (Higdon J. 2013 - Thiamin). Aangezien ook extra energie nodig is, zal normaal de energie-inname toenemen en daarmee ook de thiamine-inname. Als echter een eenzijdige voeding of te weinig voeding wordt gebruikt (zoals bij anorexia nervosa), dan bestaat er sneller een kans op een thiaminetekort.

 

Veroudering

De thiamine-absorptie neemt af bij veroudering. Om deze reden blijft de aanbevolen hoeveelheid thiamine bij het ouder worden gelijk en neemt de thiaminebehoefte niet af zoals de energiebehoefte. De thiaminebehoefte in verhouding tot de energiebehoefte, is daarom hoger bij ouderen dan bij jong volwassenen (SchŁmann K. 1999, Rindi G. 2000, Gezondheidsraad 2000 - Voedingsnormen, CVZ 2003 - Diagnostisch Kompas).

 

Zwangerschap

Door een toename van de energie-inname van de zwangere vrouw en de groei van weefsels in het lichaam van de moeder en van de foetus, is de thiaminebehoefte tijdens de zwangerschap verhoogd met 0,3 mg/dag (Gezondheidsraad 2000 - Voedingsnormen).

 

Lactatie

Bij een thiaminegehalte in moedermelk van 0,02 mg/100 ml en een moedermelkproductie van 800 ml/dag scheidt de moeder tijdens de lactatieperiode ongeveer 0,16 mg thiamine per dag uit. Daarnaast is in de lactatieperiode extra thiamine nodig vanwege het verhoogde energieverbruik. De aanbevolen hoeveelheid thiamine is daarom met 0,6 mg/dag verhoogd (Gezondheidsraad 2000 - Voedingsnormen).

 

Bronnen


Reacties tonen.