Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


4.1 Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden

In tabel 2 zijn de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden thiamine voor de verschillende leeftijdsgroepen vermeld (Gezondheidsraad 2000 - Voedingsnormen, Institute of Medicine 2000 - DRI Thiamin etc., Nordic Council 2014, EFSA 2016 - Thiamin, Gezondheidsraad 2018 - voedingsnormen, Gezondheidsraad 2018 - EFSA).

De hoeveelheid thiamine die iemand nodig heeft, is afhankelijk van de hoeveelheid energie die dagelijks wordt gebruikt. Hoe meer energie, hoe hoger de behoefte aan thiamine. De thiaminebehoefte wordt daarom uitgedrukt in mg/MJ. Zo ligt de aanbevolen hoeveelheid thiamine voor alle leeftijden vanaf 1 jaar op 0,4-0,5 mg thiamine per 4,2 MJ ofwel 1.000 kcal (Gezondheidsraad 2000 - Voedingsnormen, Thurnham D.I. 2000, EFSA 2016 - Thiamin). Voor zuigelingen geldt een thiaminebehoefte van 0,3-0,4 mg thiamine per 4,2 MJ ofwel 1.000 kcal (HMSO 1992, EFSA 2016 - Thiamin).

Bij voedingen met een lage energetische waarde (< 8,4 MJ ofwel 2.000 kcal) zou de thiaminebehoefte ten minste 0,8-1,0 mg per dag moeten zijn (Gezondheidsraad 2000 - Voedingsnormen).

In de nieuwe Europese thiamine-aanbevelingen wordt rekening gehouden met het activiteitenniveau (EFSA 2016 - Thiamin).

De nieuwe Nederlandse Voedingsnormen voor volwassenen gaan uit van 0,1 mg thamine/MJ (Gezondheidsraad 2018 - voedingsnormen, Gezondheidsraad 2018 - EFSA). De Europese en Nederlandse aanbevelingen komen op dezelfde thiaminehoeveelheden uit (EFSA 2016 - Thiamin, Gezondheidsraad 2018 - voedingsnormen, Gezondheidsraad 2018 - EFSA).

Het thiaminegehalte van moedermelk is circa 0,02 mg/100 ml ofwel 0,32 mg/1.000 kcal (Fomon S.J. 1993). De aanbevolen hoeveelheid voor zuigelingen is 0,4 mg/1.000 kcal (Gezondheidsraad 2000 - Voedingsnormen, Institute of Medicine 2000 - DRI Thiamin etc.). Toch worden normaal gesproken geen thiaminetekorten bij zuigelingen waargenomen. De darmflora bij de met moedermelk gevoede zuigeling, in het bijzonder de bifidusflora, synthetiseert thiamine. Bij het borstgevoede kind wordt dan ook een deel van de thiaminebehoefte door de darmflora gedekt.

Tabel 2: Aanbevolen hoeveelheden thiamine per dag voor verschillende leeftijdsgroepen

Leeftijdscategorie NL
2000
a
mg
USA
2000
b
mg
Nordic
2014
e
mg
Europa
2016
g
mg
NL
2018
i
mg
Prematuren   0,10-0,17 / 100 mld      
Zuigelingen
0-Ĺ 
Ĺ-1 

0,2c
0,2c

0,2c
0,3c
 
  
0,2-0,3 
 
Kinderen
1-3 
4-8 

0,3c
0,5c

0,5 
0,6 

0,6f
0,6-0,9f

0,3-0,5h
0,5-0,9h
 
Mannen
9-13 
14-18 
19-30 
31-50 
51-70 
> 70 

0,8c
1,1c
1,1 
1,1 
1,1c
1,1c

0,9 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 

0,9-1,2f
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 

0,7-1,2h
1,1-1,6h
1,0-1,4h
0,9-1,4h
0,9-1,3h
0,8-1,2h

  
  
1,0-1,4j
0,9-1,4j
0,9-1,3j
0,8-1,2j
Vrouwen
9-13 
14-18 
19-30 
31-50 
51-70 
> 70 

0,8c
1,1c
1,1 
1,1 
1,1c
1,1c

0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 

0,9-1,0f
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 

0,7-1,1h
1,1-1,2h
0,8-1,1h
0,7-1,1h
0,7-1,0h
0,7-1,0h

  
  
0,8-1,1j
0,7-1,1j
0,7-1,0j
0,7-1,0j
Zwangeren
Lacterenden
1,4
1,7
1,4
1,5
1,5
1,6
1,4
1,4
0,9-1,1k

a Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden thiamine volgens de Nederlandse aanbevelingen (Gezondheidsraad 2000 - Voedingsnormen).

b Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden thiamine volgens de aanbevelingen uit de Verenigde Staten (Institute of Medicine 2000 - DRI Thiamin etc.).

c Adequate inname.

d De thiaminebehoefte is uitgedrukt per 100 ml voeding (Tsang R.C. 2005).

e Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden volgens de Scandinavische aanbevelingen (Nordic Council 2014).

f Andere leeftijdsgroepenindeling: 2-5 jaar 0,6 mg, 6-9 jaar 0,9 mg, 10-13 jaar jongens 1,2 mg en meisjes 1,0 mg.

g Europese bevolkingsreferentie innames voor thiamine (EFSA 2016 - Thiamin).

h De thiaminebehoefte is afhankelijk van het activiteitenniveau. De laagste waarde geeft de thiaminebehoefte bij lage lichamelijke activiteiten (sedentaire leefstijl) en de hoogste waarde de thiaminebehoefte bij een erg actieve leefstijl (EFSA 2016 - Thiamin).

i Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden voor thiamine voor volwasssenen volgens de Nederlandse aanbevelingen (afgeleid van de Europese aanbevelingen) (Gezondheidsraad 2018 - voedingsnormen, Gezondheidsraad 2018 - EFSA).

j Uitgangspunt 0,1 mg thiamine/MJ (Gezondheidsraad 2018 - voedingsnormen, Gezondheidsraad 2018 - EFSA).

k Trimester: 1e: 0,9 mg/dag; 2e: 1,0 mg/dag; 3e: 1,1 mg/dag (Gezondheidsraad 2021 - voedingsnormen zwangeren, Gezondheidsraad 2021 - DRV pregnant women).

 

Bronnen


Reacties tonen.