Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

26 juli 2021


2.5 Uitscheiding

 

Urine

Thiamine wordt voornamelijk uitgescheiden met de urine (EFSA 2016 - Thiamin). De thiamine-uitscheiding neemt snel af bij een thiaminedeficiŽntie. Dit duidt op een thiaminesparend mechanisme in de nieren (Thurnham D.I. 2000).

Daarnaast neemt de thiamine-uitscheiding toe bij een verhoogde thiamine-inname (EFSA 2016 - Thiamin).

In de urine wordt thiamine uitgescheiden als vrij thiamine, kleine hoeveelheden als thiaminemonofosfaat (TMP) en thiaminedifosfaat (TDP), het oxidatieproduct thiochroom en > 20 thiaminemetabolieten (zoals 2-methyl-4-amino-5-pyrimidine carbonzuur, 4-methylthiazol-5-azijnzuur en thiamine azijnzuur) (EFSA 2016 - Thiamin).

 

Feces

Circa 0,1-0,4 mg thiamine/dag wordt via de feces uitgescheiden (EFSA 2016 - Thiamin).

Een aanzienlijk deel van de thiaminehoeveelheid in de feces is afkomstig van de thiamineproductie door de darmflora.

Bij een inname van > 5 mg thiamine/dag neemt de thiamine-uitscheiding via de feces toe doordat de thiamine-absorptie afneemt.

 

Zweet

Zweet bevat slechts zeer kleine hoeveelheden thiamine (8-16 μg/l) (EFSA 2016 - Thiamin).

 

Moedermelk

In moedermelk is thiamine voornamelijk aanwezig als thiaminemonofosfaat (TMP) (circa 70%), vrij thiamine (circa 30%) en een verwaarloosbare hoeveelheid thiaminedifosfaat (TDP) (< 1%) (EFSA 2016 - Thiamin).

 


 

Bronnen


Reacties tonen.