Inhoudsopgave

Alles over Thiamine

8 februari 2018

Thiamine (vitamine B1) is belangrijk voor het koolhydraatmetabolisme en de prikkelgeleiding in de zenuwcellen. Een thiaminetekort kan leiden tot afwijkingen aan hart en zenuwstelsel en tot psychische afwijkingen.
Een thiaminedeficiŽntie (beriberi) kan ontstaan door een thiaminetekort in de voeding, een verhoogde thiaminebehoefte, een verhoogd thiamineverlies en/of consumptie van veel anti-thiamine factoren in de voeding.
Alles over Thiamine

Colofon

Titel e-book: Alles over Thiamine

Subtitel: Thiamine (vitamine B1) in onze voeding bij gezondheid en ziekte.

Druk: 4e druk, 2018
Reeks: Voedingsstoffendossiers (deel 1)
Copyright: © VoedingOnline - Zegveld. Alle rechten voorbehouden.
Auteur: M.A. Verheul-Koot, diŽtist
ISBN: 978-94-92942-06-7
Aantal pagina's: 134 (in PDF)
Uitgever: VoedingOnline, Boschsloot 27, 3474 HJ Zegveld, tel. (0348) 421593, e-mail

 

Lezen van e-book op internet:

De inhoudsopgave van het e-book wordt geopend door op de verticale banner Inhoudsopgave te drukken.
Doorbladeren in het e-book kan via de banner Volgende.
Een PDF-bestand van het e-book downloaden kan via de PDF-button onderaan deze pagina.
Zie voor meer informatie: Gebruiksaanwijzing e-book.

 

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieŽn, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Reacties tonen.