Bron

Voedingsraad (1992). Nederlandse Voedingsnormen 1989. (2e herziene druk). Voorlichtingsbureau voor de Voeding, Den Haag.