Bron

Baars A., Timmer R. & Slee P.H.T.J. (2002). Metabole ontregeling na opnieuw beginnen met voeding: 'refeeding'-syndroom; de centrale rol van fosfaat. Ned. Tijdschr. Geneeskd. 146: 906-909.