Bron

Gezondheidsraad (2018). Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen. Nr. 2018/19. Gezondheidsraad, Den Haag.